MFC de Tredder

De gemeente Kollumerland in Friesland heeft een energieneutraal Multifunctioneel Centrum (MFC) gerealiseerd. In het nieuwe centrum huist een school, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een dorpshuis dat onderdak biedt aan diverse verenigingen. Het gebouw is zo duurzaam, dat het zelfs energie aan het net teruglevert en daarmee ruimschoots voldoet aan de Paris Proof doelstellingen. 

Van meet af aan was het doel om het MFC energieneutraal te realiseren. Daarnaast moest de ventilatie in het centrum voldoen aan klasse B van het Programma van Eisen Frisse Scholen. Dat is gelukt, met een eervolle vermelding op de rvo.nl tot gevolg. 

Ontwerp en realisatie

Tijdens de ontwerp- en realisatiefase is er constant oog geweest voor het doel: kosten minimaliseren en duurzaamheid maximaliseren. Daardoor werd er een zeer compact gebouw neergezet. De ruimtes zijn te gebruiken voor verschillende doeleinden en gebruikers. 

Maatregelen

Om het binnenklimaat op het punt van de ventilatie te laten voldoen aan klasse B van het Programma van Eisen Frisse Scholen is gekozen voor de volgende maatregelen:

 • compact bouwen met een zeer hoge isolatie van de schil;
 • goede luchtdichting, drielaagsglas;
 • zonwering;
 • geoptimaliseerde daglichttoetreding met hoge vensters;
 • daglichtkoepels;
 • een lichtstraat en lichtplanken bij de ramen;
 • energiezuinige verlichting (HF);
 • zonnecollectoren voor warm tapwater;
 • gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning (WTW);
 • warmtepomp met gesloten bodemwarmtewisselaar;
 • PV-panelen;
 • houtskeletbouw met FSC-gecertificeerd hout.

Financiering en andere afspraken

De financiering van het gebouw was een flink vraagstuk. Naast de NESK-gelden was er meer geld nodig. Dat werd verzameld door verkoop van vastgoed en grond, extra huurinkomsten en bezuiniging op reiskosten omdat de gymzaal op hetzelfde terrein ligt. 

Resultaten

Adviesbureau Enerdeco voerde in 2015 een monitoring uit. Hieruit bleek dat de doelstellingen voor de nieuwbouw van het MFC zijn gehaald. Het complex kreeg de BREEAM-score ‘very good’.

 • Het binnenklimaat voldoet op het punt van de ventilatie aan klasse B van het Programma van Eisen Frisse Scholen.
 • Het energieverbruik bleek zelfs lager dan op grond van de EPC-berekening was verwacht, doordat de gebruikers minder warm tapwater verbruiken dan was ingecalculeerd.