GasTerra

Gasterra in Groningen is door de Triodos Bank aangekocht en opgeknapt om weer aantrekkelijk te maken voor huurders. Dat was nodig, want het pand kampte daarvoor met leegstand. Het jaren 80 pand van Gasterra in Groningen was aan grondige renovatie toe. Na de aankoop van het gebouw door Triodos Bank ontstond het initiatief om het gebouw niet zomaar te renoveren, maar zeer duurzaam. Ook was er sterkte behoefte om het gebouw architectonisch te moderniseren.

Nieuw contract

Huurder Gasterra ging met een Greenlease contract een langdurige huurovereenkomst aan met eigenaar Triodos Bank. Zo’n leasecontract is een bijzonder concept binnen de vastgoedsector. Uitgangspunt is een bestaand gebouw compleet duurzaam te renoveren en de kosten daarvan eerlijk te verdelen over de eigenaar en de huurder van het pand. In een dergelijke constructie is vastgelegd dat de huurder een langdurig huurcontract aangaat tegen een huurprijs die gebaseerd is op de totale exploitatiekosten van het pand. De huurder zet zich daarbij in voor maximale energiebesparing. Hij krijgt daarvoor een beter, gezonder en duurzamer pand.

Grote verandering

Bouwkundig onderging het gebouw een grote verandering. Het originele cellenkantoor veranderde in een modern kantoorlandschap met een groot, centraal atrium als ontmoetingsplek. De originele beglazing werd vervangen door drievoudige beglazing met binnenzonwering. De originele bakstenen gevel bleef behouden. Alle nieuwe delen zijn goed geïsoleerd. De basis van het installatietechnisch concept is warmte/koudeopslag (WKO) in een open bron met daaraan gekoppeld een gasmotorwarmtepomp. Klimatisering vindt plaats per ruimte via inductie-units en is daarmee ook per ruimte door de gebruiker in te stellen.

Op het dak

Op het dak van het gebouw ligt 150 m² zonnepanelen. Het resultaat van de renovatie is een geheel gemoderniseerd kantoorpand met energielabel A+. Maar daar hield Gasterra niet op. Gebruikers kregen een toelichting over ‘het nieuwe werken’ en energiebesparing, zodat ook op die manier minder energie wordt verspild. Toch is er nog werk aan de winkel, om Paris Proof te worden moet GasTerra het energieverbruik halveren of veel energie duurzaam opwekken.