De Leister Igge

Basisschool De Leister Igge in het Friese Opeinde is in de zomervakantie van 2018 duurzaam gerenoveerd tot een energieneutrale, frisse en moderne kindvoorziening. Het is het eerste voltooide project uit het programma School Vol Energie. Het resultaat is een nul-op-de-meterschool die volledige van het gas af is. Daarnaast is het binnenklimaat goed, het voldoet aan Frisse Scholen klasse B, zo is te lezen op greendealscholen.nl.

Het gebouw van De Leister Igge was eigenlijk niet meer geschikt om er les in te geven. De indeling was hokkerig en onhandig, het was er donker en het gebouw verbruikte enorm veel energie: alleen al 22 mgas per vierkante meter per jaar. Omdat nieuwbouw was uitgesloten werd er gezocht naar andere mogelijkheden. Renovatie op basis van het concept van het programma School Vol Energie van Platform31 bood uitkomst. 

Renovatieconcept

Consortium Grenovation met onder meer Liag Architecten en kartrekker Meerbouw Rotterdam heeft het project uitgevoerd. Het consortium heeft een kant-en-klaar concept voor de renovatie van scholen. Naast bouwkundige aanpassingen ten behoeve van onderwijskundige verbeteringen zijn een goed geïsoleerde gebouwschil en een slim modulair toepasbaar ventilatiesysteem inclusief verwarming in ieder klaslokaal essentieel.

Resultaat

Door de aanpak in Opeinde kan De Leister Igge er weer 40 jaar tegen. Het verbruik op de meter is teruggebracht van ruim 200 kWh per vierkante meter per jaar naar 0 kWh. Twee noodlokalen zijn weggehaald en in het oorspronkelijke gebouw zijn extra lokalen en faciliteiten voor kinder- en peuteropvang gemaakt. De inrichting is licht, strak en modern. Volgens schoolbestuurder / coördinator bedrijfsvoering Albert Jan Tiemens van PCBO Smallingerland zijn de goede relatie tussen de gemeente en het schoolbestuur en de no-nonsense aanpak van de aannemer van doorslaggevend belang geweest voor het goede resultaat. 

Bron graphic: greendealscholen.nl

Video

Bouw- en aannemingsbedrijf Meerbouw Rotterdam maakt onderstaande video over de renovatie. 

Over Green Deal Scholen

In Nederland staan ongeveer 9.000 schoolgebouwen. Hierin krijgen ruim 2.4 miljoen leerlingen les en werken bijna 200.000 onderwijsprofessionals. In veel van deze gebouwen laat het binnenklimaat en de energetische kwaliteit te wensen over. Dit leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten én een hoger ziekteverzuim. Ook brengen deze zaken onnodig hoge exploitatielasten met zich mee. 

Een breed scala aan partijen ondersteunt de Green Deal Scholen om ervoor te zorgen dat schoolbesturen en gemeenten toegerust zijn om samen de verduurzaming van schoolgebouwen aan te pakken

Lees het uitgebreide verslag met allerlei achtergrondinformatie van de renovatie van de Leister Igge op greendealscholen.nl