BS De Houthaven

In de Houthaven, onderdeel van de Spaarndammerbuurt in Amsterdam, is een gezond en energiezuinig schoolgebouw gerealiseerd. Het binnenklimaat voldoet aan het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse A. De gebouwgebonden energie (voor alle installaties, stadsverwarming en verlichting) wordt gecompenseerd met lokaal opgewekte duurzame energie. De gemiddelde GPR-score bedraagt 8,8 en het gebouw is Paris Proof. 

Groeischool

Het basisschoolgebouw huisvest twee basisscholen, tijdelijk middelbaar onderwijs, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en kantoorruimtes. De school is een zogenoemde groeischool; vooruitlopend op de verwachte groei van het aantal kinderen in de nieuwe woonwijk zijn nog niet alle ruimten in gebruik als lokaal. Tot die tijd worden de lokalen tijdelijk verhuurd als bedrijfsruimte. In de toekomst kunnen deze ruimten tot lokalen worden omgebouwd. Dat is de reden dat ook de bedrijfsruimten Frisse School klasse A zijn.

Opdracht en ontwerp

Het gebouw is energiezuinig volgens het Programma van Eisen voor Klimaatneutrale nieuwbouw van basisscholen in Amsterdam. In de initiatieffase is intensief overlegd met de gebruikers. Het gebouw is ontworpen in een multidisciplinair team onder leiding van Architectenbureau Marlies Rohmer.

Duurzaamheidsadviseur

Aldus bouwinnovatie was betrokken bij zowel de ontwerp- als realisatiefase. Het ontwerp streeft naar een optimale balans tussen gezondheid en energiezuinigheid. Frisse School klasse A kost op onderdelen energie, zoals extra verbruik voor de hoge ventilatiecapaciteit. Dit maakte de ambitie om het gebouw 100% energieneutraal te krijgen extra uitdagend.