Welke vragen heb jij over circulair bouwen?

Stel al jouw vragen over circulair bouwen en geef samen richting aan de transitie. Cirkelstad, Platform CB’23 en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie lanceren jaarlijks een enquête om een beeld te krijgen van welke praktische vragen over circulariteit er zijn in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Waar kun jij hulp bij gebruiken?

Aan de hand van de antwoorden van marktpartijen, kennisinstellingen en overheden geven de drie initiatieven invulling aan hun programma’s, projecten en gezamenlijke leidraden. DGBC werkt samen met deze initiatieven en vindt het waardevol als partners delen welke onderwerpen en vraagstukken relevant zijn om circulair bouwen verder te brengen.

Antwoorden op de meest gestelde vragen worden gepubliceerd tijdens de Cirkelstad partnerdag op 7 juni. Platform CB’23 deelt op 29 juni haar toekomstplannen, die mede gebaseerd zijn op jouw antwoorden.

Vul de enquête in

Welke vragen heb jij over circulair bouwen? Vul de enquête in en laat weten waarbij jij hulp kunt gebruiken.

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?