‘We gaan voor synergie in energie- en materiaalgebruik’

In de #BuildingLife Spotlight serie gaan we in gesprek met #BuildingLife Ambassadeurs over hun ambities en ervaringen op weg naar een Whole Life Carbon Aanpak. Bij deze aanpak verbinden we operationele en materiaalgebonden emissies en kijken we naar de hele levenscyclus van een gebouw. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw, gebruik en sloop/hergebruik!

Samen met World Green Building Council, diverse andere Europese Green Building Councils, private partijen, publieke partijen en de #BuildingLife Ambassadeurs werken we aan het #BuildingLife project. Het doel is om de Whole Life Carbon Aanpak te verankeren in nationale wet- en regelgeving. Verschillende ambassadeurs maken zich hard voor deze aanpak, onder wie Ydo Schuuring, adviseur bouwfysica en duurzaamheid bij abtWassenaar.

#BuildingLife Spotlight

Wat motiveerde je om #BuildingLife Ambassadeur te worden?

“De bouw moet veranderen om de aarde nu en in de toekomst leefbaar te houden voor mens, flora en fauna. Daarbij is een balans tussen milieuvriendelijkheid, gezondheid en natuurinclusiviteit essentieel.”


“Het #BuildingLife project biedt handvatten aan alle betrokken partijen bij de realisatie en renovatie van vastgoed. Van begin af aan passen we de Whole Life Carbon aanpak toe in projecten. We bieden opdrachtgevers inzicht in strategieën om de CO2-uitstoot over de hele levensduur te minimaliseren.”

Hoe draagt abtWassenaar bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving?

“Gevraagd en ongevraagd geven we opdrachtgevers inzicht in de effecten van operationele en materiaalgebonden emissies. Zo proberen we op een positieve manier meer bewustwording te creëren rondom de Whole Life Carbon opgave. Dit doen wij met een Carbon Gap Analyse, waarin we de CO2-uitstoot binnen het huidige ontwerp analyseren. Daarbij kijken we onder andere naar energiegebruik tijdens de bouw- en gebruiksfase, waterverbruik en materiaalgebruik. Het zwaartepunt van de thema’s is afhankelijk van de functie van het gebouw. Op basis van deze nulmeting stellen we concrete ontwerpvarianten voor, waarin de ambities van de opdrachtgever en het effect op CO2-reductie en investering zijn meegenomen. Vervolgens worden de maatregelen opgenomen in de gebouwstrategie en vormen deze het uitgangspunt voor het ontwerp.”

Welke ambitie heeft abtWassenaar met het oog op Whole Life Carbon?

“Samen met alle andere organisaties binnen Oosterhoff werkt abtWassenaar aan een duurzaamheidsmissie. Daar is Whole Life Carbon een belangrijk onderdeel van. De doelstellingen verankeren wij in een brede visie op hoe we gezondere en leefbare gebouwen en gebieden kunnen ontwikkelen.”

Hoe reduceer je de materiaalgebonden emissies van jouw projecten?

“Bij sommige projecten zijn we vanaf de schetsfase betrokken. Zodra de eerste lijn op papier staat, zijn we bezig om een integraal en duurzaam gebouw te realiseren. Dat begint met een compact en goed georiënteerd ontwerp. Denk aan een gevel met de juiste open-dichtverhoudingen, waardoor het gebouw een goed zomercomfort krijgt. We gaan voor synergie in energie- en materiaalgebruik. Samen met de opdrachtgever onderzoeken we de circulaire potentie van het gebouw. Waar mogelijk maken we gebruik van biobased materialen.”

Hoe kun je operationele en materiaalgebonden emissies met elkaar verbinden?

“Operationele emissies beperken begint bij een goed ontwerp volgens de principes van het ‘passiefhuis’. Zo ontstaat een gebouw met een lage energievraag. Om doelen voor operationele en materiaalgebonden emissies te verbinden, hanteren we een holistische benadering. Daarbij optimaliseren we een gebied met oog op energiegebruik, gezondheid en circulariteit. Verder onderzoeken we hoe we projecten zo circulair mogelijk maken én welke kansen er liggen om het energiegebruik te minimaliseren.”

Wat verwacht je van overheden en marktpartijen om de Whole Life Carbon aanpak vooruit te brengen?

“Er zijn prachtige initiatieven zoals de Gideonsbende en DGBC, die koplopers inspireren en faciliteren met middelen om duurzaamheidsambities meetbaar in projecten te verankeren en te realiseren. Naar verwachting zal een deel van de markt dit proactief en uit noodzaak oppakken. Om tegen 2040 een CO2-neutrale bouwkolom te bereiken, is volledig actieve marktwerking nodig. In mijn ogen speelt de overheid daarin een belangrijke rol, zeker met de komst van de omgevingswet. Er liggen kansen om een Whole Life Carbon gebouw of product te verankeren in regelgeving. Zo verplichten we marktpartijen om écht anders te bouwen en produceren.”

Hoe zorgen we dat de hele Nederlandse bouwsector gaat meedoen?

“Om de hele markt mee te krijgen, hebben we de overheid nodig. Die kan bijvoorbeeld een maximaal CO2-budget bepalen voor nieuwbouw en grootschalige renovaties. Door de overheid voorgeschreven beoordelingsinstrumenten als de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), moeten we flink herzien om beter aan te sluiten bij Whole Life Carbon doelstellingen. Daarin moet de biogene CO2 beter worden gewaardeerd, bijvoorbeeld volgens de EN 16449.”


“Maar de ontwikkeling van duurzamere producten en bouwmaterialen begint bij de producent. Die moet gestimuleerd worden om veel minder milieubelastend en meer circulair te ontwikkelen. Milieuprestaties vaststellen in een levenscyclusanalyse (LCA) moet verplicht worden en de uitkomsten moeten kosteloos worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD).”

Wat is je advies aan andere partijen die met de Whole Life Carbon aanpak aan de slag willen gaan?

“Het is een kwestie van doen. De rekenmethode is eenvoudig en zal je niet belemmeren de effecten te onderzoeken van een gebouw met traditionele materialen, een hybride systeem (staal en houtskeletbouw bijvoorbeeld) of een biobased gebouw. Als adviseur heb je de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezond en milieuvriendelijk gebouw – nu is het moment.”

Doe mee met #BuildingLife

Wil je bijdragen aan een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies? Onderteken dan de intentieverklaring, ga aan de slag met de roadmap Whole Life Carbon of lees meer over het #BuildingLife project.

DGBC-partners

ABT bv

Professionals

Ydo Schuuring

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken