Wat je niet meet, kun je ook niet beheren en beheersen

De CO2-impact van een gebouw is meer dan alleen de impact door het gebruik ervan. Ook de CO2-impact van materialen telt mee. Het Europese #BuildingLife programma zet dit op de agenda en werkt met een maximaal CO2-budget voor gebouwen. Verschillende ambassadeurs maken zich hard voor deze aanpak, onder wie Anja Köhler, Sustainability Innovation Manager bij EDGE.

BUILDINGLIFE Spotlight #5

Wat is je rol bij EDGE?

In mijn werk heb ik een sterke focus op duurzaamheid. Dat betekent dat ik me bezighoud met de EDGE duurzaamheidsambitie en -strategie én met het stimuleren van verschillende innovaties en de implementatie hiervan binnen de EDGE-projecten. Met ervaring op het gebied van architectuur, vastgoed en PropTech heb ik een holistische kijk op diverse facetten binnen in EDGE-gebouwen, zoals duurzaamheid, gezondheid en technologische innovatie.

Wat motiveerde je om #BuildingLife Ambassadeur te worden?

We moeten het samen doen, dat is mijn grootste drijfveer. Als ontwikkelaar kunnen we niet alleen naar een gebouw zonder CO2-impact. We hebben de kennis van andere partijen uit de bouwsector en de keten allemaal nodig. De BuildingLife werkgroep is een belangrijk platform om samen in gesprek en aan de slag te gaan, om met de hele keten de Paris klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

Past het gedachtegoed bij EDGE?

Zeker! Wij geloven dat de opwarming van de aarde een van de grootste problemen is voor de mensheid. Aangezien gebouwen bijdragen aan 39% van de CO2-uitstoot, staan we duidelijk voor een belangrijke uitdaging om de uitstoot drastisch te verminderen. Wij zien het dan ook als onze plicht om deze uitdaging aan te gaan. Niet in 2050, niet in 2030, maar nu.

In eerste instantie doen we dat door de CO2-voetafdruk van onze gebouwen meedogenloos te verlagen, waardoor zowel de materiaalgebonden als de operationele CO2-uitstoot wordt verminderd. Hoewel het verminderen van de CO2-uitstoot een belangrijk onderdeel is van duurzame gebouwen, omvat een holistische duurzaamheidsbenadering veel meer aspecten, van biodiversiteit tot duurzaam transport en materiaalafval. Om deze normen te garanderen, werken we met wereldwijd gerenommeerde duurzaamheidslabels zoals BREEAM en DGNB, terwijl we onszelf keer op keer pushen om verder te gaan dan deze normen.

Is EDGE al bezig?

Jawel, in verschillende landen werken we in onze projecten al aan de reductie van materiaal- en gebruiksgebonden uitstoot. Maar er bestond nog geen doel en berekeningsmethode voor onze hele portefeuille; elk land heeft zijn eigen standaarden. Dus als internationaal ontwikkelaar werken we op dit moment aan een internationale Whole Life Carbon ambitie en grensoverstijgend doel voor onze ontwikkelingen in Nederland, Duitsland en Engeland.

Jullie hebben dus al ervaring met het reduceren van materiaalgebonden uitstoot. Waar moet je op letten?

Neem het vanaf het begin mee als parameter in het ontwerpproces. Bij elke ontwerpkeuze wordt er daardoor niet alleen naar kosten maar ook naar de CO2 impact gekeken. Er is trouwens niet één strategie om die lage footprint te behalen. Er zijn meerdere opties. Het optimaliseren van grid versus constructiemethode bijvoorbeeld. Of de inzet van gerecyclede materialen, of van beton of staal met een lage impact. Of werken met een houten constructie.

Welke verschillen zie je in de internationale aanpak ten opzichte van de Nederlandse aanpak?

In Engeland is letten op de footprint van materialen al een groot thema. De eis om bepaalde duurzaamheid parameters van gebouwen in de planningsfase publiek te maken leidt tot een “race for hard facts” tussen concurrerende projecten. Deze transparantie heb je in Nederland of Duitsland helaas nog niet. In Nederland en Duitsland komt het nu pas op, maar door veel internationaal werkende marktpartijen verwachten we in de komende maanden ook in Nederland en Duitsland meer aandacht voor materiaalgebonden uitstoot. Dus helderheid voor de berekeningsscope van carbon is heel belangrijk: als je een kengetal of doel voor materiaalgebonden en gebruiksgebonden impact noemt, moet het helder zijn voor welke levensfases (A-D) en welke gebouwelementen dit geldt. Anders kun je de kengetallen niet interpreteren en weet je niet of een gebouw nu een goede of slechte carbon voetafdruk heeft. And what you don’t measure, you don’t manage.

Bijdragen aan #BuildingLife

Wil je bijdrage leveren aan #BuildingLife? Meld je dan aan als Ambassadeur, of lees hier meer over #BuildingLife.

DGBC-partners

EDGE Technologies

Professionals

Anja Köhler

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen