VWS wil duurzaamheid nieuw kantoor en exploitatiefase toetsen met BREEAM-NL

Maatwerk-traject moet behalen keurmerk BREEAM-NL mogelijk maken

De nieuwbouw voor RIVM en CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), onderdelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt duurzaam gebouwd. Om dit onafhankelijk te kunnen aantonen wordt de bouw getoetst aan de hand van BREEAM-NL. In het gebouw wat gerealiseerd gaat worden op het Utrecht Science Park zullen hoogwaardige laboratoria worden ondergebracht. Omdat in de huidige beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL nog geen laboratorium is opgenomen, heeft de Dutch Green Building Council (DGBC) in opdracht van het RIVM aangepaste criteria ontwikkeld speciaal voor laboratoriumgebouwen. Maar het RIVM gaat verder, stelt Stefan van Uffelen, directeur van DGBC. “Naast het toetsen van de nieuwbouw wil het RIVM aan de hand van de BREEAM-NL In-Use richtlijn ook het gebouw in de exploitatiefase gaan monitoren. Dit ligt in lijn met wat DGBC voor ogen staat: het stimuleren van de integrale duurzaamheid over een langere periode.”

Criteria per object ontwikkelen
Voor veel gebouwen is de gestandaardiseerde procedure van BREEAM-NL Nieuwbouw niet geschikt.
De nieuwbouw van het RIVM en CBG, beide onderdelen van het ministerie van VWS, is er een voorbeeld van. Deels bestaat het gebouw uit kantoren, deels uit laboratoria. Een aantal van die laboratoria bevat high containment-faciliteiten, omdat hier met risicovolle virussen wordt gewerkt. Deze zijn daarom extra beveiligd.
In de gevallen dat de beoordelingscriteria tekort schieten, bestaat de mogelijkheid tot maatwerk. DGBC ontwikkelt dan beoordelingscriteria voor één specifiek object. Die criteria gelden bij deze nieuwbouw niet alleen voor de duurzaamheid van het ontwerp, maar ook voor een duurzame exploitatie “Het RIVM wil vanuit zijn rol in de samenleving en de activiteiten op het gebied van mens en milieu een voorbeeldrol vervullen op het gebied van duurzaam bouwen en exploiteren. Daarom vinden we het belangrijk aparte criteria op te laten stellen”, zegt directeur-generaal André van der Zande van het RIVM.
Volgens Van der Zande krijgt de overheid in deze tijd van toenemende ambities en teruglopende middelen een nieuwe rol: “We willen vooral belemmeringen wegnemen en duurzame initiatieven vanuit burgers en bedrijven ondersteunen”.

Aanbesteding
In het tweede kwartaal van het vorig jaar heeft de Rijksgebouwendienst een Europese aanbesteding uitgeschreven voor het project.
Het is het eerste PPS-traject in Nederland voor een overheidsgebouw inclusief laboratoria. Gegadigden zullen ook de exploitatie voor 25 jaar moeten waarborgen.
In 2015 zal er een begin worden gemaakt met de bouw op het Utrecht Science Park.
In de overeenkomst zal ook een BREEAM-In Use variant voor de exploitatie van het gebouw voor een periode van 25 jaar worden meegenomen.

2200 medewerkers
Het nieuwe kantoor krijgt een plaats op het Utrecht Science Park bij De Uithof in Utrecht. Ook het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) neemt zijn intrek in het gebouw dat 60.000 m2 bruto vloeroppervlakte krijgt, exclusief de parkeerfaciliteiten. Vanaf 2018 zullen ongeveer 2200 medewerkers aan de slag gaan in het pand.

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie