Van omgevingsscore naar gebouwscore: klimaatrisico’s van gebouwen steeds scherper in beeld

Hoe maak je de fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau inzichtelijk? Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ is een methodiek om deze risico’s in kaart te brengen. In november is het eerste deel van het framework gepubliceerd, vorige week dinsdag is de volgende stap gezet. In een bijeenkomst is het concept van de gebouwscore besproken.   

Op dit moment ontbreekt er een uniforme standaard. DGBC werkt daarom samen met financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden aan het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ (FCAB). Kortgezegd, een eenduidige methodiek voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau voor bestaande gebouwen.  

Gebouwscore 

Vorige week besprak DGBC samen met circa 35 deelnemers het concept voor het tweede deel van dit framework. Dit staat in het teken van de gebouwscore, oftewel welke gebouwkenmerken zijn het meest bepalend voor de kwetsbaarheid van een pand?  

Jan Kadijk, manager kennis en innovatie bij DGBC: “De voorstellen zijn dinsdag goed ontvangen door de deelnemende partijen en ze hebben scherpe suggesties en aanvullingen gegeven. Op basis van de verzamelde feedback werken we de komende weken aan een transparante methodebeschrijving waarmee elke partij klimaatrisico’s op gebouwniveau kan vaststellen.” 

In het voorjaar van 2023 wordt stap twee, de gebouwscore, gepubliceerd. Stap drie, maatregelen op gebieds- en gebouwniveau, komt daarna en staat voor de eerste helft van 2023 op de agenda. 

Omgevingsscore 

Het eerste deel van dit framework is afgelopen november gepubliceerd. De publicatie beschrijft een duidelijke werkwijze om een beeld te krijgen van het effect van klimaatverandering op de directe omgeving van een gebouw. De scoreberekening in de aanpak werkt met open data van de Klimaateffectatlas. Daardoor heeft iedereen hetzelfde uitgangspunt en daarmee kunnen adviseurs instrumenten ontwikkelen om op een geharmoniseerde wijze vastgoedportfolio’s door te rekenen op fysieke klimaatrisico’s. 

Drie stappen 

De aanpak gaat uit van drie stappen: het inschatten van de klimaateffecten voor de omgeving van een gebouw, het bepalen van de gebouw-specifieke kwetsbaarheid en tot slot het definiëren van gebieds- en gebouwmaatregelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende gebouwfuncties, zoals wonen, kantoren, zorg en logistiek. Er zijn vier thema’s gekozen die voor Nederland als grootste risico gelden: hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. 

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken