Twee BREEAM-NL Magazines in 2014

De lancering van het eerste BREEAM-NL Magazine, in oktober 2013, is zeer succesvol geweest. Reden om ook in 2014 een tweetal edities te publiceren. Op 7 maart en 19 september 2014 verschijnen de uitgaves.


In de komende edities zal onder andere weer uitvoerig redactionele aandacht besteed worden aan de beoordelingsmethode BREEAM-NL, worden projectbeschrijvingen opgenomen en interviews met partijen die zich hebben onderscheiden op het gebied van verduurzaming.

De BREEAM-NL magazines verschijnen in een oplage van maar liefst 18.000 exemplaren en worden verspreid onder beslissers in de opdrachtgevende, ontwerpende en uitvoerende bouw. Gelet op het communicatiebelang voor BREEAM-NL juichen wij het uiteraard toe als u in deze uitgave wilt participeren. Graag willen we u wijzen op de factsheet met een tarievenkaart, zodat we uw boodschap onder de aandacht van bovenvermelde doelgroepen kunnen brengen.

Gerelateerd

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

DGBC levert bijdrage aan Climate Adaptation Summit

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

The Flow Amsterdam slimste gebouw van 2020

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt

Bouwen met hout gunstiger voor klimaat dan uit huidige MPG-berekening blijkt