Twee BREEAM-NL Magazines in 2014

De lancering van het eerste BREEAM-NL Magazine, in oktober 2013, is zeer succesvol geweest. Reden om ook in 2014 een tweetal edities te publiceren. Op 7 maart en 19 september 2014 verschijnen de uitgaves.


In de komende edities zal onder andere weer uitvoerig redactionele aandacht besteed worden aan de beoordelingsmethode BREEAM-NL, worden projectbeschrijvingen opgenomen en interviews met partijen die zich hebben onderscheiden op het gebied van verduurzaming.

De BREEAM-NL magazines verschijnen in een oplage van maar liefst 18.000 exemplaren en worden verspreid onder beslissers in de opdrachtgevende, ontwerpende en uitvoerende bouw. Gelet op het communicatiebelang voor BREEAM-NL juichen wij het uiteraard toe als u in deze uitgave wilt participeren. Graag willen we u wijzen op de factsheet met een tarievenkaart, zodat we uw boodschap onder de aandacht van bovenvermelde doelgroepen kunnen brengen.

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?