Teken de petitie voor Natuurinclusief Bouwen

“Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd, een kans die benut moet worden om het goede te doen voor onze toekomstige leefomgeving, de natuur en het klimaat”, zo introduceren de initiatiefnemers de nieuwe petitie voor Natuurinclusief Bouwen. Met deze oproep waarschuwen zij opnieuw: “Dit jaar vindt een van de grootste wetswijzigingen plaats en er dreigt wetgeving te komen die op het gebied van natuurinclusiviteit lichtjaren achterloopt.”

DGBC is een van de ondertekenaars en partner binnen het initiatief . “Dit is een goed moment om het belang van natuurinclusief bouwen te onderstrepen en ook verankering in regelgeving te bepleiten. Daarbij is wel van belang dat we precies het goede doen, om ook echt een relevante bijdrage te waarborgen aan verbetering van de biodiversiteit. Hier is nog veel te winnen” voegt Jan Kadijk eraan toe, als manager Kennis & Innovatie bij DGBC. We missen nog hanteerbare KPI’s voor biodiversiteit in de bestaande gebouwde omgeving, dus daar gaan we de komende tijd samen met onze partners werk van maken”

Wettelijk verplicht

In september 2021 presenteerde de sector al een Manifest ‘Bouwen voor de natuur’. Maar, zo zien de initiatiefnemers van de petitie: “Ondanks een herhaaldelijke oproep uit de brede sector bevat deze wet wederom geen concrete maatregelen voor natuurinclusief bouwen. De opstellers en ondertekenaars van deze petitie roepen de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nu op: “Maak ‘Natuurinclusief Bouwen’ verplicht voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur”.


“Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar vooral ook voor onze eigen gezondheid en welzijn. Onze gebouwde en ontworpen leefomgeving zal gaan fungeren als (stads-)ecoduct waardoor natuurgebieden op duurzame wijze met elkaar verbonden worden.”

Maatregelen

Concreet vragen we met de petitie aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om ‘Natuurinclusief Bouwen‘ tot norm te verheffen binnen de nieuwe Omgevingswet. De volgende concrete maatregelen voor alle nieuw te bouwen woningen en gebouwen zouden daarin opgenomen moeten worden:

  1. Natuur in de woning: in elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Iedere Nederlander wordt gevraagd de petitie te ondertekenen en te delen met vrienden, familie en professioneel netwerk.


Achter de petitie staat een brede coalitie van partijen: NL Greenlabel, Ballast Nedam Development, Barcode Architects, DGBC, Heijmans Vastgoed, Herman Wijffels, JOGG, Neprom, Rooftop Revolution, The Pollinators, Vogelbescherming Nederland, Voskamp Groep, VU University en WUR: Program Green Cities.


Beeld: Alice Wielinga voor Rooftop Revolution

Teken de petitie hier.

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen