Symposium: Green Deal Milieuprestatie Gebouwen

Bij de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein vindt op 9 september het minisymposium Green Deal Milieuprestatie Gebouwen plaats. Tijdens dit symposium wordt ingegaan op de uitkomsten van een onderzoek naar software voor milieuprestatieberekeningen.

Het onderzoek
In het onderzoek is een aantal praktijkvoorbeelden met verschillende softwareprogramma’s doorgerekend door een groep BNA-architecten. Op die manier is de invloed van zowel de menselijke factor als de software op de uitkomst van berekeningen onderzocht. Het eindrapport geeft antwoord op diverse vragen die de architectenbranche had bij aanvang van de nieuwe milieuregelgeving zoals: Is de rekensoftware van de diverse aanbieders betrouwbaar? Is de materialendatabase voldoende gevuld? Hoeveel tijd kost het om een berekening te maken?

Deelnemers horen tijdens het symposium over de eventuele verschillen tussen de rekensoftware en leren van de ervaringen van de architecten die de software hebben getest. Ook is er ruimte voor discussie. Daarnaast wordt er gekeken naar toekomstige ontwikkelingen van de milieuprestatieregelgeving.

Het minisymposium ‘Praktijkervaringen milieuprestatieberekening gebouwen & Bouwbesluit 2012’ vindt plaats op 9 september 2013 (14.30-18.00 uur) bij de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. De toegang is gratis. Aan het eind van het symposium wordt het eindrapport van het onderzoek aan de ministeries van BZK en IenM aangeboden.

Programma
14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening door Michaël van Straalen, voorzitter Koninklijke Metaalunie
15.10 uur De toekomst voor milieubewust en duurzaam bouwen in Nederland door Koen de Snoo
15.35 uur Praktijkervaringen van architecten en bouwplantoetsers door: – Olaf Drupsteen, Te Kiefte Architecten, deelnemer vergelijkend softwareonderzoek – Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

16.05 uur Pauze

16.35 uur Presentatie resultaten Green Deal ‘Milieuprestatie Gebouwen’ door Marjolein van der Klauw, Movares
17.00 uur Handleiding Gids invoer MPG, Harry Niemann, Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit
17.20 uur Overhandiging eindrapport door Fred Schoorl (directeur BNA) aan Koen de Snoo,
(directeur Duurzaamheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Meindert
Smallenbroek (directeur Woningbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

17.30 uur Netwerkborrel

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024