>

Sturing op energierendement WKO mogelijk

Onderzoek wijst uit dat met bodemenergiesystemen (WKO) in de praktijk vaak minder energie besparen dan mag worden verwacht. Installaties zijn, door het gebrek aan kennis over het systeem, niet optimaal ingeregeld, waardoor het rendement te laag is. Eindgebruikers zijn bovendien veelal onvoldoende op de hoogte van het energierendement van hun bodemenergiesysteem of van het rendement dat ze mogen verwachten.

Extra investeringen
Dit blijkt uit het project ‘WKO, waar voor je geld!’ dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – voorheen Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam – onlangs heeft afgerond en heeft vastgelegd in het rapport Energierendement bodemenergiesysteem; Wet milieubeheer, artikel “WKO, waar voor je geld!”. Bodemenergiesystemen functioneren in de praktijk door gebrek aan kennis van het systeem veelal onvoldoende waardoor de (meer)investering voor een bodemenergiesysteem niet wordt terugverdiend. Eindgebruikers worden door tegenvallende resultaten in de exploitatiefase geconfronteerd met extra investeringen voor aanvullend onderzoek of maatregelen.

Lees verder

Bron: Duurzaam Gebouwd.nl

Gerelateerd

Contractvormen installatiebranche zijn veelal circulair, de invulling alleen nog niet

Contractvormen installatiebranche zijn veelal circulair, de invulling alleen nog niet

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

Eerste partijen nemen WEii-certificaten in ontvangst

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment

114 ondertekenaars voor het Paris Proof Commitment