Simpele en eenduidige rekenmethode gevraagd voor totale CO2-impact van gebouwen

De CO2-impact van een gebouw is meer dan alleen het energiegebruik. Ook de CO2-uitstoot van materialen en het bouwproces tellen mee. Het Europese BuildingLife programma zet dit op de agenda en werkt met een maximaal CO2-budget voor gebouwen. Verschillende ambassadeurs maken zich hard voor deze aanpak, onder wie Peter Buurman, senior adviseur bij Deerns.

#BUILDING LIFE Spotlight #2

Wat is de motivatie om #BuildingLife Ambassadeur te worden?

Ik wil mijn bijdrage leveren aan het versneld ‘de-carboniseren van de gebouwde omgeving. Dat past bij mijn passie voor duurzaamheid en het werk dat ik doe bij Deerns: mijn opdrachtgevers helpen de beste duurzame keuzes te maken in de gebouwde omgeving.

Op welke manier werkt Deerns, de organisatie waar je werkt, mee aan het BuildingLife programma?

Deerns zorgt voor het ontwerp van de technische infrastructuur vanuit de vakgebieden installatieontwerp, bouwfysica en energie in de gebouwde omgeving. Duurzaamheid wordt daarbij integraal meegenomen. Zo hebben wij bij Deerns de ambitie om in elk ontwerp berekeningen op te nemen over zowel de impact van materialen als van gebruik, over de gehele levensduur. Whole Life Carbon heet dat. Ons doel is een reductie van de totale CO2-uitstoot. En voor eigen bedrijfsvoering geldt dat we in 2025 CO2-neutraal willen zijn.

Wat is cruciaal op weg naar het doel om CO2-neutraal te worden voor energiegebruik én materialen?

Dat is duidelijk: een eenduidige en transparante meetmethode. Zodat de gehele bouwsector onderbouwd kan bijdragen aan keuzes in ontwerp- en bouwprocessen. Dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen adviezen. Wij verschaffen inzicht in wat de ‘heavy hitters’ zijn wat betreft materiaalgebonden impact. We stellen alternatieven voor met een lagere impact.

Wat is er vanuit de overheid nodig?

Ik verwacht van de overheid een duidelijke koers en wettelijke regels die het verschil gaan maken om tot echt decarbonisatie te komen. Het uitgangspunt is simpel: de CO2-impact door energiegebruik en materialen kun je aan elkaar koppelen door de CO2-uitstoot uit de BENG-berekening en de MPG-berekening bij elkaar op te tellen in kg per m2 per jaar.

Building Life is een internationaal programma. Wat kunnen we leren van de buitenlandse ervaringen met dit gedachtegoed?

In Denemarken is recentelijk in het bouwbesluit opgenomen dat gebouwen groter dan 1.000 vierkante meter niet meer dan 12 kilo CO2 per m2 per jaar mogen uitstoten. Dit is de totale CO2-uitstoot van productie, bouw en gebruik. Heel helder! Ik ben van mening dat we te ingewikkelde meetinstrumenten hebben om tot CO2 reductie te komen. Ik ben voorstander van een helder meetdoel en methode op basis van Whole Life Carbon CO2 uitstoot in kg per m2 per jaar.

Hoe stimuleren jullie marktpartijen om met het BuildingLife programma aan de slag te gaan?

We presenteren dit gedachtegoed in alle tenders en bij de start van projecten om bewustzijn te creëren. Vervolgens pakken we de handschoen op om er echt werk van te maken en adviezen te geven. En simpel houden. Als je het niet in één keer ziet, dan werkt het ook niet. De huidige BENG en MPG-normeringen zijn te ingewikkeld. Dus liever een simpele methode die iedereen begrijpt. Dat heeft meer effect.

Bijdragen aan BuildingLife

Wil je bijdrage leveren aan BuildingLife? Meld je dan aan als Ambassadeur, of lees hier meer over #BuildingLife.

DGBC-partners

Deerns Nederland B.V.

Professionals

Peter Buurman

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes