Ruim 11 procent woningvoorraad aardgasvrij

Met iets minder dan 30 jaar tot de eindstreep van het klimaatakkoord is momenteel 11,1 procent van de woningen in Nederland aardgasvrij. Wel zijn er grote verschillen per gemeente wat betreft de energietransitie. Zo is Purmerend koploper; hier wordt namelijk al meer dan 70 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd. Dit blijkt uit onderzoek van Vattenfall, dat de huidige stand van zaken op het gebied van de warmtetransitie in Nederland in kaart bracht

Stadsverwarming meest gebruikte alternatief van aardgas

Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen bijna alle huizen voor 2050 van het aardgas af moeten. Uit onderzoek van Vattenfall blijkt dat dit tot nu toe het geval is bij 11,1 procent van de Nederlandse woningen. Van alle woningen wordt 5,9 procent verwarmd door middel van stadsverwarming, een duurzaam alternatief voor losse cv-ketels op gas waarmee 50 tot 80 procent CO2-uitstoot wordt bespaard. De warmtepomp is momenteel flink in opmars, en is met 5,2 procent net iets minder populair.

Purmerend, Duiven en Almere koplopers energietransitie

Niet elke gemeente is even ver met de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie. Op het gebied van warmtetransitie staat Purmerend op kop. In de Noord-Hollandse gemeente wordt minstens 70,5 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd. Ook in Duiven (60,7 procent) en Almere (58,9 procent) zijn relatief veel huizen van het gas af. De koplopers hebben dit grotendeels te danken aan het feit dat zij er al decennia geleden voor kozen om woningen op het warmtenet aan te sluiten in plaats van het gasnet.

Andere uitdaging voor steden en platteland

De uitdaging van de warmtetransitie ligt met name in de diversiteit van het Nederlandse woningaanbod. Hoe en waar mensen wonen bepaalt de mogelijkheden; er is dus niet één oplossing. Zo kunnen warmtenetten een logische oplossing zijn voor dichtbebouwde stedelijke gebieden, maar is aansluiting op het warmtenet in landelijke gebieden minder voor de hand liggend en zijn individuele oplossingen logischer.

In een aantal grote steden zijn grote stappen nodig om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Zo heeft de gemeente Amsterdam nog ongeveer 384.000 woningen die van het gas af moeten. Ook in Rotterdam (259.000 woningen), Den Haag (239.000), Groningen (116.000), Utrecht (110.000) en Eindhoven (106.000) is het aantal te verduurzamen huizen nog hoog. Met name in de oude binnensteden is het aanleggen van een warmtenet of de installatie van een warmtepomp vaak niet efficiënt door de uitdagingen die daarbij komen kijken. Het kan een flinke puzzel zijn om in kleinere woningen en in de beperkte openbare ruimte in de stad een nieuwe oplossing te integreren. De straten zijn krap en bovendien zijn de woningen vaak erg moeilijk te isoleren om ze geschikt te maken voor een warmtepomp. In die gebieden kan groen gas een oplossing zijn om de warmtetransitie vorm te geven.

Arno van Gestel, commercieel directeur Warmte bij Vattenfall Nederland: “In de warmtetransitie in de gebouwde omgeving is ontzettend veel klimaatwinst te behalen door woningen en bedrijven aardgasvrij te maken en duurzaam te verwarmen. Er is veel behoefte aan betaalbare alternatieven voor aardgasvrij wonen voor verschillende typen gebouwen en woonomgevingen. Als Vattenfall zijn we actief in de warmtetransitie: we investeren in warmtenetten en de verduurzaming daarvan, we ontwikkelen warmtepompen en sinds kort bieden we onze klanten ook groen gas aan. Zo willen we via verschillende routes bijdragen aan de versnelling van de warmtetransitie.”

Bekijk hier het Onderzoek van Vattenfall: aardgasvrij wonen per gemeente

DGBC-partners

Vattenfall

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen