Rotterdam start met grootschalige verduurzaming kantorenvastgoed

Rotterdamse kantoorgebouwen scoren op het gebied van energieverbruik al 4% beter dan het landelijke gemiddelde, maar de prestaties van het Rotterdamse bestaande kantorenvastgoed kan aanzienlijk verbeteren als er jaarlijks duidelijke en concrete ambities op thema’s als lucht, geluid, groen en ecologie worden geformuleerd. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Groene start voor grootschalige verduurzaming’ van de Dutch Green Building Council dat gisteren is gepresenteerd aan Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid in Rotterdam.

In opdracht van de gemeente Rotterdam deden de Dutch Green Building Council en bbn adviseurs onderzoek naar hoe het is gesteld met de duurzame prestaties van het Rotterdamse bestaande kantorenvastgoed. Met deze nulmeting kunnen gemeente en marktpartijen gericht aan de slag om de prestaties van de kantoorgebouwen te verbeteren. Maarten Dansen, projectleider van de Dutch Green Building Council vertelt: “Ambities op het gebied van duurzaamheid worden vaak gemakkelijk uitgesproken. Bijvoorbeeld: we willen 50% verbeteren in 2050. Maar als je je vertrekpunt niet weet, dan zijn deze ambities zinloos. Met een nulmeting weet je waar je staat en waar winst te behalen is.”


Maarten Dansen presenteert het onderzoek (Foto: Vincent van Dordrecht)

Kantoren allemaal boven wettelijk minimum
In totaal zijn voor het onderzoek 35 grote kantoorgebouwen in Rotterdam onderzocht, zo’n 15% van het totale kantorenaanbod in de stad. Deze kantoren scoorden allemaal minimaal 1 ster in de BREEAM-NL duurzaamheidsrichtlijn. Dit betekent dat de gebouwen al duurzamer zijn dan wat wettelijk verplicht is (Bouwbesluit). Meer dan de helft van de onderzochte gebouwen behaalde 2 BREEAM-NL sterren. En ruim een kwart scoorde maar liefst 3 BREEAM-NL sterren. “Met relatief geringe investeringen kunnen de scores voor de gebouwen verbeteren waardoor deze bestaande kantoren kunnen concurreren met de kwaliteit van nieuwe kantoren”, aldus Dansen.

Goede score op welzijn, minder op ecologie
De Rotterdamse bestaande kantoorgebouwen presteren relatief minder in de BREEAM-NL categorieën Landgebruik & Ecologie en Water. Wat betreft Welzijn en Gezondheid scoren de Rotterdamse kantoorgebouwen wel weer goed. Dit betekent dat het in de onderzochte kantoren goed is gesteld met het binnenklimaat, de hoeveelheid daglicht en het uitzicht.

Aanbevelingen
De Dutch Green Building Council en bbn adviseurs adviseren de gemeente duidelijke en periodieke kwantitatieve ambities uit te spreken op thema’s als lucht, geluid, groen en ecologie. Ook wordt geadviseerd langetermijnafspraken te maken met gebouweigenaren over de doelstellingen. Gebouweigenaren op hun beurt zouden er goed aan doen een ecoloog in te schakelen die de mogelijkheden voor groene daken en wanden onderzoekt. Om het energie- en watergebruik terug te dringen, worden onder andere energiezuinige verlichting en waterbesparende kranen en toiletten aangeraden.

Uitbreiden naar andere steden
Wethouder Alexandra van Huffelen is tevreden met de resultaten uit het onderzoek. “Wat mij betreft gaat we dit onderzoek de komende vijf jaren herhalen”, aldus de wethouder. “Waarbij we voor volgend jaar de doelstelling uitspreken om 30% van ons bestaande kantorenvastgoed in het onderzoek mee te nemen. Ook willen we nadrukkelijk de eindgebruikers van gebouwen betrekken.” Naast de uitbreiding van het onderzoek in Rotterdam hebben bbn adviseurs en de Dutch Green Building Council ook de intentie om de nulmeting voor andere steden uit te voeren.

Over het onderzoek
Het onderzoek ‘Groene start voor grootschalige verduurzaming’ is uitgevoerd door de Dutch Green Building Council en bbn adviseurs in opdracht van de gemeente Rotterdam. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de DGB-Benchmark van de Dutch Green Building Council en van Vastgoedmaps.nl van bbn adviseurs. De scores in het onderzoek zijn tot stand gekomen op basis van zelf-assessments. Lees ook het complete onderzoek.

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie