Richtlijnen voor opschaling van circulair en biobased bouwen

Hoe kunnen we op grotere schaal circulair en biobased bouwen? Dat onderzoekt het Interreg 2 Seas project Circular Biobased Construction Industry (CBCI). Agrodome is een van de partners in dit project en werkte mee aan een reeks whitepapers die beschrijven wat er nodig is om tot opschaling van circulair en biobased bouwen te komen.

Het vraagstuk wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd: van technisch tot aan juridisch, economisch en sociaal. Daarbij komen onder andere businessmodellen, samenwerkingsvormen, materialen, inkoop en educatie aan bod. De eerste twee whitepapers in de reeks zijn gepubliceerd.

Vijf essentials voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven

De eerste whitepaper in de reeks is ‘Vijf essentials voor succesvolle circulaire biobased bouwinitiatieven’. Deze whitepaper is vooral gericht op opdrachtgevers die circulair en biobased willen bouwen. Het gaat in op uitdagingen en kansen rondom circulariteit en de toepassing van biobased materialen in de bouw. De volgende vijf essentiële elementen vormen de hoofdlijnen van de whitepaper:

  • Betaalbaar: kosteneffectief & inclusief hergebruik
  • Flexibel: voorbereiden op toekomstige functies
  • Passief: koel en gezond blijven met biobased materialen
  • Integraal: geef de circulaire biobased voordelen steeds goed aan
  • Traditioneel eigenaarschap: houd het eenvoudig

De vijf essentials en cases in deze whitepaper dienen als inspiratiebron en kunnen vastgoedprofessionals, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden uit de bouwsector helpen om betaalbare en haalbare circulaire biobased constructies te realiseren.

Download hier de whitepaper

Circulaire en biobased ambities in bouwprojecten, een integrale aanpak van het aanbestedingsproces

De tweede whitepaper gaat over circulariteit en een integrale aanpak van het aanbestedingsproces. De transitie naar een circulaire economie vraagt om een andere benadering van de ambities en realisatie van bouwprojecten. Een integrale aanpak is noodzakelijk om een gebouw of renovatie succesvol te realiseren. Het inkoop- en aanbestedingsproces speelt een sleutelrol in deze transitie. Deze whitepaper beschrijft de ervaringen en lessen uit de praktijk met betrekking tot circulair biobased inkopen.

Download hier de whitepaper

DGBC-partners

Agrodome B.V.

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie