Provincie Groningen ondertekent Gedragscode Duurzame Eindgebruiker

Op 10-10 heeft de provincie Groningen als 10e organisatie de Gedragscode Duurzame Eindgebruiker ondertekend. Namens de provincie zette de heer Cees Tetteroo, hoofd van de afdeling Facilitaire Zaken, zijn handtekening. Drie maal een 10 dus en dat ook nog eens op de Dag van de Duurzaamheid. De ondertekening vond plaats in het provinciehuis tijdens een bijeenkomst over het verduurzamen van de bedrijfsvoering, georganiseerd door het Regioteam Noord en de Kenniskring Duurzaam van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN).

Cees Tetteroo vertelde de aanwezigen over de inspanningen van de provincie om het Provinciehuis duurzaam te renoveren. Cees Tetteroo: “wij hebben een ingrijpende renovatie achter de rug, waarbij de modernste technologieën gecombineerd zijn met oud Groningse trots. Het resultaat is een prachtig duurzaam Provinciehuis.”
Bijzonder is dat provincie gedurende de renovatie geen tijdelijke huisvesting heeft gekozen. Door uitgekiende “schuifplannen” en uitstekende communicatie met de gebruikers is de grootschalige verbouwing gerealiseerd binnen planning en budget.

Voorzitter Yvette Haslinghuis-Watson van de Kenniskring Duurzaam is blij met de 10e ondertekenaar van de gedragscode. Yvette: “in het stimuleren van duurzaam gedrag van medewerkers is de provincie koploper. Facilitaire Zaken heeft elke afdeling afzonderlijk meegenomen in het proces van verduurzaming. Medewerkers worden gestimuleerd op zoek te gaan naar de duurzame keuzes, zowel op kantoor als thuis. Andere partijen kunnen hiervan leren en zich door de provincie Groningen laten inspireren.”

De Gedragscode Duurzame Eindgebruiker is ontwikkeld door FMN en de Dutch Green Building Council (DGBC) en beoogt de verduurzaming van de werkomgeving te stimuleren en de verduurzaming van kantoorgebouwen te versnellen. De eindgebruiker speelt daarin een belangrijke rol. Met de Gedragscode worden eindgebruikers gestimuleerd hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ondertekenaars van de gedragscode committeren zich aan het delen van de kennis en ervaring die zij opdoen in het proces van verduurzaming van de huisvesting en bedrijfsvoering van hun organisatie.

Bron: FMN

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie