Praktijkvoorbeelden gezocht: waarom klimaataanpak door moet

Naar aanleiding van de val van het kabinet heeft een brede maatschappelijke coalitie de Tweede Kamer op 9 juli jl. in een brief opgeroepen om de klimaataanpak niet tot stilstand te laten komen. Om deze oproep kracht bij te zetten, zijn wij daarom op zoek naar praktijkvoorbeelden. 

Ook Dutch Green Building Council (DGBC) heeft zich aangesloten bij deze oproep. Ondanks het feit dat we geloven in de kracht van duurzame koplopers in de markt, vinden we dat een stabiel, helder en eenduidig klimaatbeleid nodig is. 

Daarom zijn we op zoek naar praktijkvoorbeelden om deze oproep aan de politiek kracht bij te zetten. Waar loopt jouw organisatie tegenaan als de voortgang van het energie- en klimaatbeleid langere tijd stil dreigt te vallen? Wij ontvangen graag concrete voorbeelden uit de eigen praktijk.

Uitstel of afstel

Geef zo specifiek mogelijk aan voor welke investeringen of ambities in jouw praktijk uitstel of afstel dreigt als de Tweede Kamer het energie- en klimaatbeleid nu controversieel verklaart. Denk aan investeringen om netcongestie op te lossen, iets wat nu stil dreigt te vallen. Of de voorgenomen wijzigingen in de Energiewet die nog niet vast liggen waardoor de verdere ontwikkeling van warmtenetten af wordt geremd.

De inzendingen bundelen we vervolgens en via het Nationaal Klimaat Platform sturen we deze richting de politiek. Stuur jouw inzending voor vrijdag 11 augustus via onderstaande knop. 

E-mail ons jouw praktijkvoorbeeld

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie