Peutz: ‘De markt heeft eenduidige definities en beleid nodig’ 

Jérôme Eijsackers, directeur van advies- en ingenieursbureau Peutz, heeft in zijn 25-jarige carrière veel gezien op het gebied van duurzaamheid. “Helaas ging het vaak om oude wijn in nieuwe zakken.” Dit was gelukkig niet het geval bij de oprichting van DGBC. “Het is heel sterk dat DGBC vanuit de markt is opgericht, met de partijen die dagelijks in de gebouwde omgeving werken. Door niet te wachten op de overheid maar juist zelf het voortouw te nemen maken we het verschil.”

Eijsackers blikt terug op de oprichting 15 jaar geleden: “Het is een bepaalde geluksfactor die een groep mensen bij elkaar doet komen. In ons geval: toevallige werkte de broer van Stefan van Uffelen (de voormalige directeur van DGBC, red.) bij Peutz en zo kwamen we met elkaar in contact. Ook veel van onze opdrachtgevers waren betrokken, zoals financiers en projectontwikkelaars,” aldus Eijsackers.

Hij vervolgt: “Met de introductie van BREEAM in Nederland kwam er een  certificeringsmaatlat om duurzaamheid te kwantificeren. Het mooie van BREEAM-NL is dat er echte weegfactoren in zitten, het is geen lijstje om af te vinken. De weging verschilt ook per land, daarmee is het specifiek gericht op de Nederlandse markt en bekijkt het meerdere aspecten van duurzaamheid.” 

Onder een steen leven

Want duurzaamheid was lang niet zo vanzelfsprekend 15 jaar geleden, zegt Eijsackers, als hij terugkijkt: “Aan het begin moesten we alles uitleggen, zeker bij iets nieuws als BREEAM-NL. Er moesten experts worden opgeleid en het moest landen in de markt, er was een aanloopperiode. Maar nu met meer dan 380 marktpartijen als partner van DGBC is dat niet meer het geval. Je moet nu onder een steen hebben geleefd als je BREEAM-NL niet kent en niets aan duurzaamheid doet.” 

Volgens Eijsackers zijn de ambities van DGBC door de jaren heen alleen maar toegenomen. “De scope van DGBC is gegroeid, ik vind het goed dat er verder wordt gekeken dan BREEAM-NL en dat meer onderwerpen de revue passeren. Het is daarbij belangrijk dat alle programma’s, van Paris Proof tot Whole Life Carbon, goed worden gedefinieerd en een heldere systematiek aan houden zoals met BREEAM-NL. Zo weet je zeker dat je dit goed borgt en dat alle inhoud met elkaar samenhangt.”  

Jérôme Eijsackers, directeur van advies- en ingenieursbureau Peutz

Stoute schoenen aantrekken

Als hij terugkijkt naar projecten van Peutz waar BREEAM-NL een grote rol heeft gespeeld, springt de renovatie van het Atlasgebouw van de TU Eindhoven meteen in het oog. Een bijzonder betonnen pand uit de jaren ’60 met een netto vloeroppervlakte van 42.000 vierkante meter waarbij renovatie niet meteen voor de hand lag. 
“De ambitie lag een stuk lager bij de uitvraag, de universiteit wilde alleen dat het betonskelet werd hergebruikt. Wij hebben ze kunnen overtuigen dat meer mogelijk was, zoals het hergebruiken van het staal in de geval en de insteekvloeren. We hebben tijdens de presentatie van ons plan de stoute schoenen aangetrokken en de ambitie naar BREEAM-NL Outstanding kunnen verhogen.” 

Meest duurzame onderwijsgebouw van de wereld

En dat heeft ervoor gezorgd dat het gebouw uiteindelijk is bekroond tot het meest duurzame onderwijsgebouw van de wereld. Zo heeft het gebouw geen gasaansluiting meer, alle benodigde verwarming en koeling komt uit het campusbrede WKO-systeem en wordt er 500 megawattuur per jaar aan energie opgewekt via zonnepanelen en wordt er gebruik gemaakt van slimme en zuinige ledverlichting. Dit alles zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van het gebouw met zo’n 80 procent omlaag is gegaan. 

“Dit heeft de ogen doen openen van de universiteit en alle andere gebouwen die worden gerenoveerd op de campus komen ook langs deze maatlat te liggen. Een renovatie zorgt voor een golfbeweging en je ziet dat je op zo’n manier het systeem kan veranderen, dat is heel mooi om te zien. Want het was voorheen heel normaal om te slopen, maar als de constructie nog goed is, waarom niet hergebruiken? Door uitgangspunt te veranderen van sloop naar hergebruik kan je al zoveel CO2 reduceren.” 

‘Blijf het vuurtje stoken’

Tot slot geeft Eijsackers mee: “De markt heeft een eenduidig beleid en eenduidige definities nodig, dat maakt BREEAM-NL zo fijn om mee te werken. Je moet het vuurtje op blijven stoken, anders vervalt men in oude gewoonten. Hier ligt ook een rol voor DGBC om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te blijven agenderen. Je merkt omdat de bouwkosten nu hoog zijn en de materialen schaars, er zand in de radartjes komt. De ambitieniveaus gaan weer naar beneden en dat is juist niet de bedoeling willen we de klimaatdoelen van Parijs halen. Duurzaamheid moet leidend blijven en onmisbaar. Dan ben je van de grilligheid en vrijblijvendheid van de markt af en halen we dit stip op de horizon.” 

Reeks DGBC founding partners

Dit artikel is een aflevering in de serie interviews met de organisaties die vanaf de start bij DGBC betrokken waren, de zogeheten founding partners. DGBC bestaat dit jaar 15 jaar en met de betrokken organisaties van toen, die na vijftien jaar nog steeds partner zijn, kijken we terug op de oprichting, naar de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt en werpen we een blik op de toekomst. 

DGBC-partners

Peutz B.V.

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie