Paris Proof allonge: 6 vragen en antwoorden

Het verduurzamen van vastgoed is het meest effectief als huurder en verhuurder samen optrekken. Hoe leg je deze afspraken goed vast? Met de komst van de Paris Proof allonge is hiervoor de eerste stap gezet.  

Dit juridische document, vandaag gepresenteerd op vastgoedbeurs PROVADA, is een toevoeging op lopende huurovereenkomsten waarin verhuurder en huurder afspraken maken over gezamenlijke duurzaamheidsambities. Marije Overwater, senior associate bij DLA Piper, en Edith Maingay, projectmanager Paris Proof bij DGBC, leggen in 6 vragen én antwoorden uit hoe dit juridische document de vastgoedsector gaat helpen bij verduurzaming.  

1. Wat houdt de Paris Proof allonge in? 

Een allonge is een overeenkomst waarin een verhuurder en huurder afspraken maken ter aanvulling op of afwijking van een lopende huurovereenkomst. Voor onderwerpen die niet in de allonge staan, blijft de huurovereenkomst van kracht. 

In de Paris Proof allonge is opgenomen dat verhuurder en huurder de energie-efficiëntie van het gehuurde gezamenlijk gaan verbeteren. Daarbij maken ze gebruik van de WEii-systematiek, dat staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator.  

Het verbeteren van de energie-efficiëntie van een gebouw is het effectiefst wanneer verhuurder en huurder dit samen doen. Daarom is het uitgangspunt van de Paris Proof allonge dat partijen samen een actieplan opstellen én uitvoeren.  

Uiteraard kan de modeltekst ook direct worden gebruikt bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst. Dan is het geen allonge (toevoeging op lopende huurovereenkomst) maar onderdeel van de af te sluiten huurovereenkomst. 

2. Voor wie is dit juridische document bedoeld?  

Bij de Paris Proof allonge zijn de verhuurder en huurder partij. Verhuurders en huurders die streven naar een betere energie-efficiëntie van het gebouw, stellen samen een actieplan op en conform de WEii-systematiek de energie-efficiëntie laten vaststellen. 

3. Wanneer en hoe gebruik je de Paris Proof allonge?   

De Paris Proof allonge kan worden gebruikt bij nieuwe en lopende huurovereenkomsten bij bestaande bouw. Ook kun je de allonge gebruiken bij zowel multi tenant-verhuur (huurder huurt een eigen kantoorruimte binnen een pand met meerdere gebruikers) als single use (huurder huurt een geheel pand).  

De modeltekst is beschikbaar in een Word-bestand, zodat de partijen die de overeenkomst opstellen, deze zelf kunnen bewerken. Een andere optie is dat de partijen dit laten doen door een adviseur, zoals een makelaar, asset manager of advocaat. 

4. Waarom is de Paris Proof allonge ontwikkeld? 

Vastgoed verduurzamen is een doordacht samenspel van energie besparen, opwekken en opslaan. Bij een huurpand is vaak sprake van split-incentive. Dit is een knelpunt dat wordt ervaren tussen huurders en verhuurders. De verhuurder investeert, terwijl de huurder daardoor minder energie gebruikt en dus profiteert. Daardoor kan een houding van de verhuurder ontstaan om niet te investeren. 

Met deze allonge wordt het knelpunt omgezet in een gezamenlijke duurzaamheidsambitie (Paris Proof) met eenduidige prestatie-eisen waar verhuurder en huurder beiden voordeel van hebben. 

5. Wie hebben de Paris Proof allonge ontwikkeld? 

Vanuit de DGBC-werkgroep Juridische Zaken hebben de volgende deskundigen meegewerkt aan het opstellen van deze eerste versie van de Paris Proof allonge voor bestaande bouw: DLA Piper, Dudok Bouw- en Vastgoedrecht, La Gro Geelkerken, Loyens & Loeff, PWC en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit juridische document is namens DGBC met zorg opgesteld, het gebruik ervan is op eigen verantwoordelijkheid. 

6. Waar kan ik de Paris Proof allonge vinden? 

Download hier de modeltekst, het WEii-protocol en de andere bijlagen.  

  

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen