Oproep tot aanpassen Bouwbesluit: ontwikkel woningen maximaal waterinclusief

Vrijdag 24 juni vond de vijfde editie van de Regionale Klimaattop Vallei & Veluwe plaats. Tijdens deze top overhandigden Marijn Ornstein, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe en Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens een pamflet aan Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP). Het pamflet roept de tweede kamer op om bestaande en nieuw te bouwen woningen maximaal waterinclusief te ontwikkelen en dit te borgen in het Bouwbesluit. Doel is om drinkwaterbesparing, hergebruik van water en het benutten van regenwater, daarmee in de nabije toekomst verplichte onderdelen in het bouwbesluit te maken, voor nieuwbouw en herontwikkeling van woningen. Namens DGBC ondertekende Jan Kadijk (manager Kennis en Innovatie) het manifest.

Marijn Ornstein: “Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. Met het waterinclusief maken van de basisregels voor bouwen creëren we een gelijk speelveld voor alle partijen die zich juist nu moeten inzetten voor de realisatie van woningen. Onder andere de WC doorspoelen met kraakhelder zuiver drinkwater wordt hiermee hopelijk echt verleden tijd.” 

Jelle Hannema: “Nederland staat eveneens voor een grote watertransitie. Waarbij wij water beter moeten vasthouden en hergebruiken. Momenteel wordt er kwalitatief hoogwaardig drinkwater gebruikt voor verschillende niet-consumptieve doeleinden, zoals toiletspoeling, spoeling in huishoudelijke apparaten, de schoonmaak en in de tuin. Wij pleiten daarom voor inzet van regenwater waar drinkwaterkwaliteit niet nodig is, voor hergebruik en circulair watergebruik voor thuis. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om de wijken en woningen die nu worden gebouwd watervriendelijk te bouwen. Om dit niet een droom te laten blijven maar de realiteit, vraagt het om wettelijke borging via het bouwbesluit. Juist dan is het mogelijk om op grote schaal aanpassingen door te voeren voor de woningbouwopgave van nu met de juiste woningen voor morgen zodat drinkwater nu en in de toekomst niet verder onder druk komt te staan.”

Beide partijen ondertekenden alvast het pamflet. Zij nodigden de andere aanwezigen uit om het pamflet ook te tekenen. Jan Kadijk, manager Kennis en Innovatie bij Dutch Green Building Council gaf meteen gehoor aan die oproep. 

Jan Kadijk: ''In tenders en aanbestedingen komt circulair watergebruik steeds vaker prominent terug als opgave. In periodes van langdurige droogte moeten drinkwaterbedrijven nu al vaak de handdoek in de ring gooien. Dat gaat in de toekomst alleen nog verder toenemen. Bij toevoeging van een miljoen woningen is er veel reden om in en om die nieuwe woningen het hemelwatergebruik te optimaliseren. Dat wordt nu vaak als de zoveelste duurzaamheidseis gezien, terwijl er maatschappelijk een enorme businesscase voor is. Nieuwe drinkwatergebieden zijn niet makkelijk te vinden en zouden een flinke beperking betekenen voor andere functies in ons planologisch toch al drukke landje. Kies dan liever voor slim en circulair. Technisch zijn er legio oplossingen om het drinkwatergebruik bij nieuwbouw minimaal te halveren. Om te onderzoeken wat ervoor nodig is om deze opgave van drinkwaterbesparing op een haalbare manier in de nieuwbouwplannen voor Nederland te integreren, is DGBC gestart met een Alliantie Waterzuinige Nieuwbouw Woningen. Het ondertekenen van dit manifest past hier uitstekend bij.”


Het pamflet werd op een ludieke manier overhandigd aan Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP), namelijk in de vorm van een toiletpot.

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken