Openbare consultatie conceptleidraden Platform CB’23 gestart

Een brede groep uit de sector heeft in actieteams van Platform CB’23 sinds september 2022 gewerkt aan nationale afspraken rondom circulair bouwen. Actieteam Toekomstig hergebruik heeft, als vervolg op hun eerste leidraad, drie conceptleidraden opgesteld over specifieke onderwerpen. Actieteam Circulair ontwerpen presenteert een 2.0-versie van hun eerste leidraad. Om te zorgen dat deze uniforme afspraken nog beter worden en op een breed draagvlak kunnen rekenen, is feedback vanuit meer invalshoeken belangrijk. Daarom kun je tot en met 12 april feedback geven op de conceptversies.

Conceptleidraden Toekomstig hergebruik

Het actieteam biedt aanbevelingen en handvatten om hergebruik beter te verankeren in de bouwregelgeving op het gebied van drie onderwerpen:

Werkgroep 1: Kwaliteitsbeoordeling en borging

De werkgroep beschrijft naast de technische aspecten ook de zachte kant van toekomstig hergebruik. Uit recente praktijkprojecten met hergebruik blijkt dat niet alleen de techniek bepalend is voor het succes van hergebruik. Veel vaker blijkt het proces en specifiek wie welke rol hierbinnen pakt van fundamenteel belang te zijn.

Bekijk de conceptleidraad Kwaliteitsbeoordeling en borging bij hergebruik uit bestaande bouw

Werkgroep 2: Productprestaties en UPV

Bij het op de markt brengen van producten moet al rekening worden gehouden met hergebruik en hoogwaardige recycling in volgende cycli. Om dit via een eenduidige aanpak mogelijk te maken voor producenten is in deze leidraad een horizontale richtlijn uitgewerkt met aanwijzingen voor uitwerking van productprestaties voor volgende cycli.

Bekijk de conceptleidraad Horizontale richtlijn productprestaties bouwproducten in volgende cyclusen

Werkgroep 3: Losmaakbaar detailleren

De leidraad Losmaakbaar detailleren gaat niet over een meetmethodiek voor losmaakbaarheid, maar om concrete, praktische losmaakbare detailleringen in zowel de B&U als de GWW. Aan de hand van een stappenplan wordt losmaakbaar detailleren concreet en toepasbaar. Daarnaast is een aantal details uit de praktijk verzameld, is de opgedane kennis vastgelegd en zijn aanbevelingen voor de toekomst gegeven.

Bekijk de conceptleidraad Losmaakbaar detailleren

De consultatie van een extra conceptleidraad van Toekomstig hergebruik over Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid volgt van 12 april tot en met 3 mei 2023.

Leidraad Circulair ontwerpen 2.0

Het hoofdstuk over Uitgangspunten is project-specifieker gemaakt, waardoor het makkelijker leesbaar en bruikbaar is. Waardemanagement en het voorwaardelijke besef daarvan komen aan bod. Hoofdstuk 5 ‘Rollen en samenwerking’ is volledig herzien aan de hand van de feedback op en ervaringen met de eerste leidraad. Eerder gepresenteerde praktische instrumenten zijn verduidelijkt en de ‘waardenmatrix’ en ‘informatiebehoeftenmatrix’ zijn aangepast. Het ‘samenwerkingsmodel’ (voorheen: kompas) is volledig vernieuwd. Hoofdstuk 6 ‘Ontwerpstrategieën’ biedt praktische handvatten om actief op zoek te gaan naar het invullen van een maatstrategie.

Bekijk de conceptleidraad Circulair ontwerpen 2.0 

Leidraad Paspoorten voor de bouw 3.1

Het actieteam heeft eerst een implementatietraject doorlopen en is daardoor later gestart met aanscherping van de leidraad van een 3.0 tot 3.1 versie. De consultatieperiode van deze leidraad is van 12 april tot en met 3 mei 2023.

Feedback geven

Via een commentaarmodule op de website kunnen betrokkenen uit de hele bouwsector feedback geven op de conceptleidraden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type commentaar: taalkundige fouten, inhoudelijke suggesties tot verbetering of een fundamenteel bezwaar op een deel van de tekst. Losse e-mails of mondelinge feedback worden niet in behandeling genomen.

Lees meer over de doelstellingen en werkwijze van de actieteams.

Presentatie tijdens jaarevent

De actieteams beoordelen de ontvangen opmerkingen en presenteren op donderdag 29 juni 2023 tijdens het jaarevent definitieve versies van de leidraden. Deze kunnen vrij toegepast worden door partijen die circulair willen bouwen, net als de eerder ontwikkelde leidraden.

Overige partners

Platform CB'23

Gerelateerd

Wethouder Zeegers Rotterdam: ‘Vaart zetten achter duurzaam bouwen’

Schiehaven Noord in Rotterdam wordt eerste Paris Proof-tuin

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak