Onderzoek Agentschap NL: 'Gemeentelijk vastgoed verduurzamen'

Gemeentelijke gebouwen zullen de komende jaren sterk verduurzaamd moeten worden. In gemeentelijk vastgoed kan veel bespaard worden op energiekosten. Alleen al zo’n €210 miljoen per jaar door het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. Dat blijkt uit onderzoek van Agentschap NL.

Verduurzamen levert gemeenten niet alleen besparingen op energie, CO2 en geld, maar leidt ook tot betere gebouwen en een positief effect op de leefomgeving. Gemeenten geven er het goede voorbeeld mee, en kunnen zo beleid (EPBD, Wet Milieubeheer, Duurzaam Inkopen) uitvoeren en hun klimaatambities waarmaken.

Daarbij staan de gemeenten wel voor keuzes: de verduurzaming zelf organiseren, financieren en uitvoeren of dit uitbesteden aan bijvoorbeeld een ESCo. Hoe pakken gemeenten dit aan? In opdracht van Agentschap NL heeft Van Kempen Onderzoek en Advies onderzoek gedaan naar het “Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijk rol van ESCo’s”. Hiervoor zijn diepte-interviews gehouden met negen koploper-gemeenten en negen experts, over opties voor het verduurzamen van vastgoed en het organiseren en financieren daarvan. Belangrijkste conclusie is dat het niet zozeer een technische uitdaging betreft, maar vooral een organisatorisch veranderingsproces, wat vraagt om een nieuwe mindset bij alle betrokken.

Lees ook het rapport.

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen