Ondertekenaars Paris Proof Commitment roepen op: sluit je nog aan! 

Niet de energielabels, maar het werkelijke energiegebruik moet de norm zijn waarop de energieprestaties van gebouwen worden beoordeeld. Die visie werd nogmaals uitgesproken door de tientallen ondertekenaars van het Paris Proof Commitment. Zij waren afgelopen week digitaal samengekomen om hun vorderingen te tonen en ervaringen te delen van hun inspanningen om vastgoed Paris Proof te maken. En spraken een ander doel uit: ze hopen nog veel meer ondertekenaars te verwelkomen!

Ruim dertig ondertekenaars van het Paris Proof Commitment waren aanwezig om de plannen voor het komende jaar door te nemen. Plannen om hun inspanningen om vastgoed verregaand te verduurzamen ook daadwerkelijk inzichtelijk te maken, een voortrekkersrol op dat gebied aan te nemen en ideeën om de rest van de markt in beweging te krijgen.  

Kennis delen 

Dat is nodig, want er zijn nog steeds veel meer ‘grijze’ dan ‘groene’ kantoren. En de transitie van grijs naar groen schiet ook niet op. Een paar dagen voor de bijeenkomst berichtte het online platform Vastgoedmarkt.nl dat kantooreigenaren nog massaal achterblijven in het verduurzamen van hun vastgoed. Volgens het platform haalt 44% van de kantoren niet de label C-plicht op 1 januari 2023. Een zorgwekkend bericht, waar de ondertekenaars van het Commitment op inspelen. Niet alleen door het komende jaar eigen vastgoed te verduurzamen, want dat mag verwacht worden door koplopers in de markt. Deze koplopers gaan dan ook hun kennis met de rest van de markt te delen.  

Jaarplan 

Dat is een van de speerpunten uit het jaarplan voor de ondertekenaars van het Paris Proof Commitment: ze spreken met elkaar af om kennis met de hele markt te delen en zelfs eisen te stellen aan partners. Daarnaast willen ze het komende jaar meer organisaties zich laten aansluiten bij het Commitment. Uiteraard geven zij dit jaar een SMART-update van hun vorderingen, het monitoren is dus een belangrijk speerpunt. Tijdens de Dutch Green Building Week, dit jaar in oktober, zullen de eerste resultaten door de partijen gerapporteerd worden. Alle partijen zullen in ieder geval over hun eigen gebouwen rapporteren, en afhankelijk van de rol over hun vastgoedportefeuille. Daarnaast zullen zij delen hoe ze de klanten en collega's uit de sector betrokken hebben. 

Kracht 

De ondertekenaars zijn ook eensgezind van mening dat energielabels überhaupt overboord moeten. Onder meer Bernardo Korenberg van belegger Bouwinvest lichtte die mening toe tijdens de bijeenkomst: “De kracht van meten op werkelijk verbruik is duidelijk.” Dat is dan ook wat zijn organisatie doet, zoals het Paris Proof Commitment voorschrijft. Tijdens de digitale bijeenkomst werd er onder meer besproken hoe dat meten op werkelijk verbruik het beste gemonitord kan worden. Het aansluiten bij bestaande rapportages is daarbij een aandachtspunt. DGBC zal nadere richtlijnen opstellen. Onderdeel daarvan wordt WEii: de Werkelijke Energie intensiteit indicator: een uniforme manier van rapporteren op het energiegebruik van gebouwen. 

We menen het 

Ook voor andere organisaties is de meetmethodiek een reden om zich aan te sluiten bij het Paris Proof Commitment. Maar er zijn meerdere redenen om aan te sluiten bij deze beweging. Rinus Vader van Royal HaskoningDHV zegt daarover: “Zo laten we ook intern aan onze honderden duurzaamheidscollega’s zien dat we het menen.” En geheel volgens de ambities uit het Commitment wordt er daarna opgeroepen om nog veel meer organisaties de kans te geven te laten zien dat het menens is.  

Onderteken ook!

Wil jouw organisatie ook laten zien dat het menens is en het Paris Proof Commitment ondertekenen? Neem dan contact op met Eefje Stutvoet via de e-mail.  

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken