Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Urban Climate Architects

Urban Climate Architects zet zich in voor een toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen. Met een brede blik op verduurzaming is het architectenbureau een waardevolle nieuwe DGBC-partner.

“Integraal verduurzamen staat centraal in onze ontwerpen”, vertelt Dennis Hauer, Architect Director. “Eerder keken we daarbij vooral naar de kansen die een project biedt en werkten we niet zozeer volgens een methodiek. Vanuit de overweging om meer met BREEAM-NL te werken en de vele raakvlakken die we zien met onze duurzaamheidsvisie, zijn we DGBC-partner geworden.”

BREEAM-NL woningen

Inmiddels hebben alle medewerkers de Algemene BREEAM-NL training gevolgd, een aantal gaan door voor de titel BREEAM-NL Expert. Een tienlaags houten woongebouw in Delft wordt straks het eerste BREEAM-NL gecertificeerde project van het bureau. “Als het vergunningsproces goed verloopt, start de bouw eind volgend jaar. Samen met DGBC onderzoeken we nu de beste aanpak voor het certificeringstraject. We willen meeliften op de ontwikkeling van de beoordelingsrichtlijn voor Nieuwbouw Woningen. Daarom zijn we in gesprek met DGBC over de beste aanpak voor het certificeringstraject. Daarbij komen vragen aan bod als: Waar kunnen we in onze ontwerpen nu al rekeningen mee houden, zodat deze straks voldoen aan de criteria van het nieuwe keurmerk? En hoe kan onze praktijkervaring bijdragen aan de ontwikkeling van de richtlijn?”

Thuis zet de architect ook duurzame stappen. “We hebben onze woning geïsoleerd om het energieverbruik flink terug te brengen. We vangen al een aantal jaar regenwater op dat we weer gebruiken in onze tuin”, vertelt Hauer. “Verder pakken we de fiets wanneer het kan en proberen we de auto zoveel mogelijk te laten staan, ook al rijden we elektrisch.”


Mobiliteit is ook een belangrijke pijler in het verduurzamingsplan van het architectenbureau dat tegen 2030 energieneutraal wil zijn. “Ons vervoer bestaat inmiddels volledig uit elektrische auto’s en brommers. Dat was de eerste stap om de voetafdruk van onze organisatie te verkleinen. Als tweede gaan we aan de slag met onze huisvesting. We werken vanuit een prachtig industrieel pand en de komende jaren kijken we hoe dat duurzamer kan. Bijvoorbeeld met betere isolatie. En het dak zetten we straks in voor onze eigen energieopwekking.”

90 procent hout

Verder verbindt Urban Climate Architects zich aan het Paris Proof Commitment van DGBC. Energiereductie speelt al langer een grote rol in projecten van het architectenbureau. Materiaalgebruik is een ander belangrijk thema. “In houtbouw hebben we al een grote slag gemaakt: 90 procent van onze projecten voeren we uit in Cross Laminated Timber (CLT). De eerste houtbouwprojecten worden nu gerealiseerd. Over een aantal jaar hoop ik dat al onze projecten uit hout en biobased materialen bestaan. Daarnaast hanteren we circulaire principes en ontwerpen we losmaakbaar. Zo maken we materialen en componenten geschikt voor hoogwaardig hergebruik”, licht Hauer toe.

Groen op grote schaal

Een ambitie voor de komende jaren is om op grotere schaal aan verduurzamingsopgaven te werken. “Als architectenbureau vinden we dat we het verschil kunnen maken, maar uiteindelijk ontwerpen we maar een klein deel van de gebouwde omgeving in Nederland. Een gebouw staat op een kavel, de rest eromheen is van de gemeente. We willen bijdragen aan grotere ontwikkelingen zoals Entree Zoetermeer en vaker actief zijn op gebiedsniveau”, vertelt hij. “Op dat schaalniveau kunnen we breder naar duurzaamheid kijken, vanuit thema’s als inclusiviteit en natuurinclusief bouwen bijvoorbeeld. Momenteel werken we vaak samen met Nest, een partij die natuurwaardescans maakt. Zo krijgen we inzicht in hoe we groen functioneel kunnen inzetten om een habitat te creëren voor de aanwezige dieren en planten.


​​​​​​​Hij ziet veel kansen om verduurzaming te versnellen. “In grote gebieden zijn veel verschillende partijen actief, van ontwikkelaars tot aan adviseurs en andere partners. We vinden het een mooie uitdaging om gezamenlijk doelen op te stellen en duurzame vraagstukken aan te pakken. Ook willen we onze expertise als ontwerper en binnenkort BREEAM-NL Expert graag op een ander niveau inzetten en ervaringen delen. Samen hebben we meer invloed”, besluit Hauer.

Gerelateerd

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

Maak kennis met nieuwe DGBC-partner PPREF 

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040 

Europese Commissie legt nieuw klimaatdoel op 90 procent CO2-reductie in 2040