Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Panattoni

Het werken met BREEAM-NL is bij logistiek vastgoedontwikkelaar Panattoni al geruime tijd eerder regel dan uitzondering. En dus kon een structurele samenwerking met Dutch Green Building Council (DGBC) eigenlijk niet uitblijven. Managing director Jeroen Gerritsen praat ons bij over de ambities van Panattoni en het partnerschap met DGBC. 

Gerritsen is verantwoordelijk voor de Nederlandse tak van de logistiek vastgoedontwikkelaar en startte er in 2019. Destijds alleen, maar de afgelopen jaren is het bedrijf flink gegroeid en inmiddels kan Gerritsen rekenen op steun van zo’n 20 gedreven collega’s. 

Van oud naar nieuw

Hij omschrijft Panattoni als een club vernieuwers. “Bij het ontwikkelen van logistiek vastgoed ligt onze focus op het verduurzamen van verouderde fabrieksterreinen en andere in verval geraakte locaties die ooit commercieel of industrieel gebruikt werden. We maken van oud weer nieuw. Waar bepaalde bedrijven zijn weggetrokken zorgen wij voor een nieuwe duurzame impuls. Maar liefst 80 procent van onze ontwikkelingen vindt plaats op zogeheten brownfieldlocaties.” 

Voorbeelden van de activiteiten zijn inmiddels door heel Nederland te vinden. Zo is de hand van Panattoni onder meer in Wessem, Roermond, Heerlen en Ridderkerk zichtbaar, waar oude bedrijventerreinen nieuw leven wordt of is ingeblazen. In plaats van deze gebieden te negeren of te vermijden, is brownfieldontwikkeling gericht op herstel, hergebruik en verduurzaming. Zo wordt de (economische) potentie van de bestaande ruimte en infrastructuur optimaal benut. Sanering van de grond en verduurzaming van de bouw zorgen vervolgens voor een gezondere leefomgeving. 

“De herontwikkeling begint dan ook met grondige milieuonderzoeken. In geval van verontreiniging wordt de grond gesaneerd zodat deze weer veilig is en geschikt voor nieuwe doeleinden. De verouderde gebouwen maken plaats voor gasvrije, duurzaam gecertificeerde nieuwbouw waarbij materiaal uit de sloop zo veel mogelijk wordt hergebruikt. We zorgen echt voor state-of-the art gebouwen. We werken met de nieuwste technologie op het gebied van verwarming, zorgen voor ledverlichting, isolatie, bewegingssensoren en zo kan ik nog wel even doorgaan,” aldus Gerritsen. 

Werken met BREEAM-NL

In Overijssel, waar hard wordt gewerkt aan de realisatie van een hypermodern distributiecentrum, is niet alleen gekeken naar innovatie en techniek, maar ook naar biodiversiteit. “Bij onze ontwikkelingen willen we de natuurlijke omgeving zo veel mogelijk in stand houden en waar mogelijk versterken. Zo zorgen we bij ons project in Steenwijk voor een natuurlijke waterberging en een landschappelijk ontwerp dat de lokale biodiversiteit stimuleert.” 

Panattoni zoekt binnen haar projecten de grenzen op van het hoogst haalbare, ook al dit niet direct resulteert in een hogere BREEAM-score. “Vanuit ondernemerschap doen we het dan toch, want het gaat uiteindelijk om het resultaat en niet het afvinken van punten op een Excelsheet. We werken al jaren graag met BREEAM-NL, het is het internationale keurmerk om op te acteren. Maar soms denk ik dat we niet te bureaucratisch moeten zijn. Het doel is om elkaar uit te dagen om duurzamer te bouwen en die feedback geven we graag.”  

Niet alleen BREEAM-NL is door Panattoni volledig omarmd, dat geldt ook voor het gros van het gedachtegoed van DGBC. Zo kijken hun adviseurs op dit moment naar wat de mogelijkheden zijn om toe te werken naar Paris Proof. En ook de samenwerking met de achterban spreekt hen aan. “Het is belangrijk om samen te werken om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. We hopen via het netwerk van DGBC ook andere partijen te vinden met wie we op innovatief vlak kunnen optrekken.” 

Doe vandaag wat je kunt! 

Op de vraag of de klimaatafspraken van Parijs gehaald zullen worden, heeft hij zo zijn twijfels. Maar niet omdat het volgens hem niet mogelijk is. “Een stip op de horizon is goed, maar kan ook tegen je werken. Zeker als bepaalde maatregelen abstract blijven. Ik geloof er heilig in dat je vandaag moet implementeren, wat vandaag kan. Dan kunnen zaken ook veel sneller gaan rollen dan je op voorhand had verwacht.” 

Elektrische auto’s

Als voorbeeld pakt hij de elektrische auto erbij. “Die is nu bij bijna alle bedrijven omarmd, maar toen wij hier starten kozen we er bewust voor om alle collega’s direct elektrisch te laten rijden. Dat is ondernemen en soms moet je het moment ook aanvoelen om de juiste stappen te zetten. Iedere ondernemer snapt dat je jezelf buitenspel zet als je geen als je niet inspeelt op innovatie.”

Ondanks dat hij een elektrische auto heeft, gebruikt Gerritsen die nauwelijks. “Ik woon in Amsterdam, maar pak eigenlijk altijd de fiets. Ik probeer op persoonlijk vlak ook mijn steentje bij te dragen. Zo kijk ik wat ik kan verduurzamen aan mijn huis en maak ik geregeld een rondje door de straat om zwerfafval op te ruimen. Alle beetjes helpen!”  

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken