Malieveldverklaring blijft open voor nieuwe ondertekenaars

Een groeiend aantal ondertekenaars uit de bouw- en vastgoedketen wordt de Malieveldverklaring al onderschreven door een breed arsenaal aan partijen uit de gebouwde omgeving. De verklaring blijft echter open voor nieuwe ondertekenaars, zodat wij de overheid én bouw- en vastgoedketen laten zien: #hetkanwel.

Met de Malieveldverklaring geven partijen aan dat ze het terugdringen van stikstofemissies voor zichzelf als een belangrijke opgave zien. Zij willen stikstofemissies aanpakken in samenhang met andere opgaven rond CO2-reductie en fijnstof. Door de verklaring aan te bieden aan Minister Stientje van Veldhoven wordt ook de overheid uitgenodigd om aan deze transitie naar emissievrij bouwen bij te dragen.

Constantijn Berning, Executive Development Director van EDGE en één van de ondertekenaars, zei tijdens het tekenmoment: "Je kunt hier niet tegen zijn. Dit hoort bij het ontwikkelen van duurzame en gezonde gebouwen."

De verklaring

Dutch Green Building Council (DGBC) nam het initiatief tot deze ambitieverklaring na het ontstaan van de stikstofcrisis. De Malieveldverklaring is ondertekend door bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, financiers, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en intermediairs. Met de ondertekening bundelen ze de krachten om de emissies ten gevolge van bouwactiviteiten, nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen versneld te reduceren. Doordat ook nog nieuwe partijen de verklaring kunnen ondertekenen, ontstaat een steeds breder front om emmissievrij te bouwen werkelijkheid te maken.

Bekijk hier de verklaring en de ondertekenaars >>

Ook ondertekenen?

De ondertekenaars doen dan ook een oproep aan andere partijen binnen en buiten de sector om zich aan te sluiten bij deze beweging. Ziet jouw organisatie het ook als belangrijke opgave om stikstofemissies terug te dringen, sluit dan met jouw organsitie aan bij de ondertekenaars van de Malieveldverklaring. Neem daarvoor contact op met Jan Kadijk, Hoofd Kennisoverdracht bij DGBC en initiator van de Malieveldverklaring: communicatie@dgbc.nl.


Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024