Maak uitstoot door transport en productie van bouwmaterialen onderdeel van besluitvorming

De CO2-impact van een gebouw is meer dan alleen de impact door het energiegebruik. Ook de CO2-impact van materialen telt mee. Het Europese BuildingLife programma zet dit op de agenda en werkt met een maximaal CO2-budget voor gebouwen. Verschillende ambassadeurs maken zich hard voor deze aanpak. Aan het woord is Arjan van Eijk, duurzaamheidsanalist bij Colliers.

#BUILDING LIFE Spotlight #4

Duurzaamheidsanalist bij Colliers; wat houdt je werk precies in?

Ik adviseer opdrachtgevers bij het verduurzamen van hun vastgoed en werk ik aan nieuwe oplossingen waarmee we onze opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid optimaal kunnen ondersteunen. Dit zijn innovatieve en datagedreven oplossingen die helpen bij het maken van de beste keuze. Daarnaast help ik binnen Colliers bij het bereiken van de eigen duurzaamheidsambitie; klimaatneutraal zijn in 2025.

Wat motiveerde je om #BuildingLife Ambassadeur te worden?

De noodzaak om onze CO2-uitstoot terug te brengen wordt steeds groter. Toch wordt in de gebouwde omgeving nog vooral gelet op de uitstoot tijdens het gebruik. De uitstoot tijdens nieuwbouw en onderhoud door transport en productie van bouwmaterialen en grondstoffen moet nog veel meer onderdeel worden van besluitvorming. Ik help graag mee om dit nog hoger op de agenda te krijgen.

Wat zie je als belangrijke stap in deze aanpak die uitgaat van zowel materiaalgebonden als gebruiksgebonden uitstoot?

In de aanpak moeten we de juiste vertaalslag maken voor ieder type vastgoed. Zo is de nieuwbouwopgave in de woningmarkt en in de logistiek bijvoorbeeld aanzienlijk groter dan die van bijvoorbeeld de retail- en kantorenmarkt, die veel meer met renovatie en transformatie te maken zullen krijgen. Hierdoor verschilt ook de uitdaging voor iedere sector.

Zijn er ook dilemma’s?

Zeker, soms staan de uitdagingen om materiaalgebouwen en gebruiksgebonden CO2-impact te reduceren lijnrecht tegenover elkaar. Investeringen zoals zonnepanelen scoren goed op het verlagen van operationele uitstoot, maar vergroten juist de hoeveelheid materiaalgebonden impact in een gebouw. Het gaat dus om de overkoepelende aanpak, hoe krijg je de optelsom van CO2-uitstoot van een gebouw door de hele levenscyclus zo laag mogelijk. In dat opzicht ben ik erg benieuwd naar de definitieve Europese Taxonomy-wetgeving, die zoals het er nu uitziet hier specifiek aandacht aan gaat besteden.

Hoe gaan we ervoor zorgen dat de hele bouwsector in Nederland hieraan mee gaat doen?

Het begint met goede uitleg over waarom dit zo belangrijk is. Hier zie ik ook een rol voor adviseurs zoals wij weggelegd. Want heel veel eigenaren en huurders hebben hier nog nooit over gehoord, laat staan dat ze overwegen om hiermee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd zal er op zeker moment vanuit de overheid een norm gesteld moeten worden om ervoor te zorgen dat de markt al dan niet geforceerd in beweging komt.

Wat hoop je dat er tijdens de COP26 klimaattop bereikt wordt?

Een gezamenlijke urgentie, van waaruit landen bindende afspraken met elkaar durven maken om deze mondiale uitdaging het hoofd te kunnen bieden. Zeker nu het herstel van de economie na de coronacrisis volop aandacht krijgt, is dit ook het moment bij uitstek om met elkaar af te spreken op welke manieren deze investeringen moeten bijdragen aan het behalen van de Parijse klimaatdoelen.

Bijdragen aan #BuildingLife

Wil je bijdrage leveren aan #BuildingLife? Meld je dan aan als Ambassadeur, of lees hier meer over #BuildingLife. Op 14 september vindt de werksessie '#BuildingLife - Naar een National Whole Life Carbon Roadmap' plaats. De online werksessie vindt plaats via Zoom en wordt live uitgezonden vanuit Biopartner 5. Meer informatie en de aanmeldlink vind je hier.

DGBC-partners

Colliers

Professionals

Arjan van Eijk

Gerelateerd

Gemeentelijke aanpak voor wonen en bouwen binnen CO2-budget

Gemeentelijke aanpak voor wonen en bouwen binnen CO2-budget

'Maak BREEAM-NL bewijslast voor voldoen aan groene Europese regels'

'Maak BREEAM-NL bewijslast voor voldoen aan groene Europese regels'

Kantoren Zuidas

Na twee jaar van dalende kantoorkosten flinke stijging verwacht