Maak kennis met onze nieuwe partner Goldbeck Nederland B.V.

Het realiseren van toekomstgerichte vastgoedprojecten is het hoofddoel van Goldbeck Nederland. Het bedrijf ziet gebouwen als producten en om die producten te optimaliseren wordt er gewerkt aan de hand van een integrale aanpak. Niet geheel verrassend werkt de organisatie dan ook graag met BREEAM-NL. Onlangs sloot het zich aan als partner van DGBC. Benjamin Bach, HSEQ/KAM-Coördinator bij Goldbeck, vertelt over toekomstige plannen van zijn organisatie en de reden om een structurele samenwerking met DGBC aan te gaan.

Bach werkt al sinds 2016 bij Goldbeck, maar was daarvoor in zijn geboorteland Duitsland al druk in de weer met certificering van vastgoed. Sinds 2023 is hij ook als BREEAM-NL coördinator actief bij het bedrijf. “We zijn flink gegroeid en hebben nu zestig medewerkers. Er was behoefte aan een aanspreekpunt rondom BREEAM-NL vraagstukken en dat ben ik nu. Ik geloof heel erg dat het certificeringsinstrument kan helpen bij de verdere groei van het bedrijf.”  

Van begin tot eind betrokken 

Goldbeck vervult een cruciale rol in de keten. Ze zijn als hoofdaannemer van begin tot eind bij projecten betrokken. Ondanks dat de focus nu vooral op bedrijfsruimtes en parkeergarages ligt, sluit Bach niet uit dat daar in de nabije toekomst verandering in komt. “Vanuit de markt ligt daar op dit moment vooral de vraag. Maar in de komende jaren willen we ook onze stempel gaan drukken op parkeergarages en de woningmarkt.” Hij voorspelt dat de vastgoedmarkt de komende jaren een interessante tijd tegemoet gaat. “Ook al zijn je plannen nog zo goed, je kunt niet morgen gaan bouwen. Je ziet overal steeds meer vertragingen ontstaan. Er zijn veel factoren die dat proces beïnvloeden, van vergunningen en bouwaansluitingen tot aan omwonenden die soms eindeloos inspraak kunnen hebben of bezwaar maken. Dat is de komende jaren een grote uitdaging in de sector.” 

Ontzorgen van klanten 

Vanuit de klant ziet hij veel vragen rondom BREEAM-NL voorbijkomen. Goldbeck probeert haar klanten gedurende het gehele certificeringsproject te ontzorgen, maar dat is niet altijd eenvoudig. “We proberen ze echt aan de voorkant te ondersteunen. Bij de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn van 2014 werden veel zaken bij de aannemer neergelegd. De beoordelingsrichtlijn van 2020 focust meer op de verantwoordelijkheden van het gehele team. Dat is een goede ontwikkeling, omdat iedereen zo een gezamenlijk doel nastreeft. Maar de betrokkenen zijn soms zoekende naar hun rol. Daar helpen wij ook bij.”  

Samenwerking 

Met de nieuwe beoordelingsrichtlijn is het volgens hem sowieso soms nog even zoeken naar de juiste aanpak. “Die van 2014 voelde op een gegeven moment als een tweede natuur. Daar werken we nu ook weer hard aan. We proberen continu te kijken hoe we de bewijslast zo goed mogelijk kunnen aanleveren. Daarbij is het belangrijk om mensen mee te nemen in het proces. Hier kijken we veel naar met onze partner Adamas Groep. Uiteindelijk doe je dit soort projecten in samenwerking.”   

Werken met BREEAM-NL optimaliseren

Dat woord staat ook symbool voor de recente toenadering naar DGBC. Samenwerking is volgens hem essentieel om toe te werken naar toekomstbestendige gebouwen. “DGBC streeft mooie doelen na, die wij ook onderschrijven. Onze klanten werken graag met BREEAM-NL en zetten dan ook hoog in. We willen daarom meer dan een uitvoerder zijn en hen dus ook goed begeleiden en adviseren. Het partnerschap met DGBC helpt daarbij.” Maar ook het optimaliseren van het werken met BREEAM-NL hoopt hij te kunnen bewerkstelligen. “In Duitsland ben ik gewend geraakt aan bureaucratie, maar soms loop je in Nederland met certificering ook wel tegen een behoorlijke administratieve muur op. Ik hoop dat we de administratie van BREEAM-NL iets kunnen verminderen om zo de processen te versnellen. Het is goed om samen te onderzoeken of dat mogelijk is.” 

Koploper

Toch is hij enthousiast over de Nederlandse vastgoedmarkt in relatie tot duurzaamheid. “We zijn in Nederland toch wel koploper in praktisch denken en bouwen. Met Goldbeck spelen we daar goed op in met onze constructies. We zijn voor de Nederlandse markt nu ook bezig met hybride constructies, waarmee we snel en efficiënt kunnen leveren.” Standaardproducten hebben volgens hem de toekomst. “Dat bespaart veel tijd, kosten en materialen. Daarbij kunnen onze klanten ook standaard rekenen op een hoge BREEAM-NL ambitie. We zetten graag een stap verder dan onze concullega’s.”  

DGBC-partners

GOLDBECK Nederland B.V.

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024