Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

De roots van het bedrijf liggen in Canada, maar ook in Nederland en Europa is vastgoedorganisatie Dream een belangrijke speler geworden. Er wordt gewerkt volgens een fraai mantra: de manier waarop mensen wonen en werken positief veranderen. En dat alles ook nog eens duurzaam. Een partnerschap met DGBC kon daarom niet uitblijven. Nienke Jacobs (Senior Manager Property Management) praat ons bij.  

In haar rol is Jacobs verantwoordelijk voor het property management van de Europese portefeuille van Dream. Die portefeuille bestaat uit logistiek vastgoed in landen als Duitsland Frankrijk, Spanje, Tsjechië en Slowakije en uiteraard Nederland. “Ik schakel heel veel met de property managers, zowel intern als extern. Vanuit mijn rol ben ik ook betrokken bij de duurzaamheidsprojecten in Europa. Het is hard werken, maar het geeft veel voldoening. En geen dag is hetzelfde.”  

BREEAM-NL 

Haar passie voor duurzaamheid wordt nog eens onderstreept daar haar rol als BREEAM-NL Expert. “Toen we recent een aantal panden gingen certificeren, leek het mij ook logisch om partner te worden van DGBC.” Jacobs omschrijft de stichting als een mooi platform dat helpt bij het up-to-date houden van kennis. Bij de vraag waarbij DGBC Dream Advisors zou kunnen helpen, heeft ze wel enkele ideeën: “We zijn als organisatie behoorlijk goed op de hoogte van wat er speelt. Maar regelgeving is dynamisch. Er verandert heel veel in korte tijd. En soms zijn bepaalde ontwikkelingen ook speculatief. Een organisatie als DGBC kan voor duiding zorgen.”  

Net Zero 

Een ander voorbeeld van waar de samenwerking met DGBC nog van pas kan komen is het toewerken naar net zero, een belangrijke doelstelling voor Dream Advisors. Scope 1 is volgens Jacobs behapbaar. Maar, scope 2 en 3 zijn uitdagend: “We hebben ook assets waar productie wordt gedraaid. Hoe ga je dat samen met een huurder oppakken? Het is een complexe gedeelde verantwoordelijkheid en een grote uitdaging op de korte termijn.”  
De eerste duidelijke stappen zijn daarin volgens haar door DGBC al gezet. “Binnen BREEAM-NL In-Use wordt er al gekeken wie welke verantwoordelijkheid heeft. En verbeteringen worden dus al doorgevoerd. Maar er is nog te veel onduidelijkheid. Ook in dit gat kan DGBC wat mij betreft wel springen.” 

Het thema staat de komende jaren hoog op haar agenda. “Als ik jullie over pakweg vijf jaar spreek, hoop ik dat ik kan zeggen dat het gewoon geworden is en veel locaties net zero zijn of dat de weg er naartoe duidelijk is.” Daarbij moet duurzaamheid wat haar betreft 100 procent incorporated zijn in zowel het property als het asset management van de organisatie. “Duurzaamheid moet een automatisme worden.”  

Trots

Voor haarzelf is dat geen onderwerp van discussie. In haar dagelijkse werkzaamheden is het thema niet weg te denken. Trots is ze op twaalf imposante solar projecten die in het afgelopen jaar werden gerealiseerd. “Onze asset manager verdient daar overigens credits voor. Hij neemt samen met onze externe adviseur het voortouw en ik zorg met het property managementteam dat de gebouwen gereed zijn voor de solar projecten. Die dakrenovaties gaan in een enorm hoog tempo. Dat we dergelijke omvangrijke projecten in korte tijd realiseren, is bijzonder en maakt me trots.”  

Klimaatakkoord van Parijs 

Of er op mondiaal niveau genoeg tempo is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren? Ze vreest van niet. “In veel landen gebeurt heel veel goeds. Soms lopen ze ook al voor op Europese regelgeving. Daarnaast zie je dat beleggers ook echt hun bijdrage leveren. Maar in sommige landen en sommige sectoren gebeurt simpelweg te weinig. Kijk naar de scheepvaartindustrie. Daar mogen ze wel wat harder gaan lopen.”  

De cirkel rond maken 

Bij Dream Advisors dendert de duurzame trein ondertussen onverminderd door. Als beursgenoteerde onderneming zijn er ook flinke targets gesteld op het gebied van duurzaamheid. “Het zijn scherpe doelstellingen. Ze worden gemonitord en er wordt ook op gerapporteerd. Soms vragen wij ons in eerste instantie wel eens af hoe we alles gaan halen, maar uiteindelijk vinden we altijd een weg.” Ze merkt dat de verschillende landen onderling ook veel van elkaar leren. Dat is volgens haar een voordeel van een internationale organisatie: het uitwisselen van die kennis. “We leren continu en zo kunnen we duurzame maatregelen efficiënt implementeren. Daarin wordt de kracht van onze organisatie goed zichtbaar. We proberen de cirkel rond te maken en blinden vlekken uit te sluiten.”

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken