Maak kennis met onze nieuwe partner Copper8

‘De aarde staat op het spel, daarom is resultaat ons enige doel.’ Dit statement heeft een prominente plek op de website van Copper8, een nieuwe partner van DGBC. En met die boodschap in het achterhoofd worden er dagelijks bergen werk verzet om een circulaire economie te realiseren. Cécile van Oppen (co-founder) spreekt met ons over ambitieuze doelen, het partnerschap en wat er nodig is voor een versnelling van de transitie.

Van Oppen richtte Copper8 samen met haar compagnon Noor Huitema ooit op omdat ze beiden concludeerden dat duurzaamheid bij hun vorige werkgever slechts een propositie was en geen onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Dat kan en moet anders, besloten ze. En zo was het idee voor Copper8 geboren. “Als je kritisch kijkt naar de adviessector, is het eigenlijk een lineair economische sector”, aldus Van Oppen. “Wij zijn fundamenteel anders. Dat houdt in dat we ook niet met iedereen in zee gaan. We durven ook ‘nee’ te verkopen en kiezen onze projecten op basis van beoogde impact.”

Informatie publiek beschikbaar maken

Bijzonder is dat Copper8 de ambitie heeft om actief kennis over te dragen en die informatie vrij beschikbaar te stellen, iets dat niet gebruikelijk is in de sector. “Van Oppen: “Waar we goed in zijn, schrijven we op en maken we publiek beschikbaar. De verduurzamingsopgave is te groot om alle informatie voor onszelf te houden.” 

Circulair inkopen

Een goed voorbeeld waarin dit nobele streven tot uiting kwam, is het boek dat Copper8 uitgaf: Circulair inkopen in 8 stappen. “Ook over circulaire verdienmodellen als huren en leasen hebben we veel geschreven. We moeten wel. Er is nog veel nodig om een circulaire economie te realiseren.”

De belangrijkste uitdagingen? Van Oppen kan er wel een paar noemen: “De economische systeemverandering. Maar ook menselijk gedrag is een belangrijke component. Deze twee onderdelen zijn ook met elkaar verbonden. Het model van waaruit wij werken is dat de transitie ‘TOF’ is. De T staat voor technisch, de O voor organisatorisch en de F staat voor het financiële/economische aspect.” Het valt het Van Oppen op dat er soms te veel focus is op het technische aspect. “Op dat vlak kan eigenlijk alles wel. Gedrag en het economisch systeem behoeven meer aandacht. Daarin is ook wel een rol weggelegd voor de overheid en de financiële sector.”

Tegengeluid

Daarnaast mag de rol van DGBC niet onderschat worden. Ze gelooft dat de stichting nodig is om een tegenlobby vorm te geven. “Er zijn veel gevestigde krachten die er baat bij hebben om de status quo te behouden. Bij een VNO-NCW en een Bouwend Nederland zijn er echt wel mensen die het anders willen, maar je hoort ze nauwelijks. DGBC kan dan misschien wel een breekijzer zijn.”

Langdurige samenwerking 

Ondanks het feit dat een officieel partnership tussen Copper8 en DGBC nu pas is beklonken, gaat de band tussen beide partijen way back. “Het begon eigenlijk met het certificeren van gebouwen, blikt Van Oppen terug. “Gaandeweg zijn we rondom allerlei vraagstukken samen opgetrokken, variërend van materiaalgebruik bij woningbouw tot CO2-impact. En onlangs heeft DGBC-directeur Annemarie van Doorn nog een voorwoord voor ons geschreven. Eigenlijk is het vreemd dat we niet al eerder partner zijn geworden”, zegt ze lachend.

Lovenswaardige projecten

Trots is Van Oppen op drie grote lopende projecten, die de komende jaren hun vruchten moeten gaan afwerpen. “Het zijn grote complexe vraagstukken. Zo zijn we vanuit de Kopgroep Circulair Financieren met een aantal grote banken bezig om het circulaire gedachtegoed onderdeel te laten worden van de risicomodellen. De bouw is daar nu nog geen onderdeel van, maar die vertaalslag is denk ik wel nodig.” Daarnaast lopen er diverse studies op het gebied van CO2 in de bouw. “De optelsom van die CO2-studies is best confronterend. Er is nu een overkoepelende notitie die moet gaan leiden tot een document, waar politiek Den Haag iets mee kan. We hopen dat dit document kan bijdragen aan beleidsmaatregelen voor de gebouwde omgeving in zijn geheel: van nieuwbouw tot renovatie. Een derde thema waar hard aan gewerkt wordt is fiscaliteit. Van Oppen weet dat dat een onderwerp van de lange adem is. “Daar zullen morgen geen oplossingen voor zijn. Maar ook hier zie ik vooruitgang. Dat mensen binnen de overheid aangeven dat de lastenverlaging op arbeid lastig is, maar ook erkennen dat milieubeprijzing een belangrijke maatregel is voor de transitie, is een goede ontwikkeling.”

Nog hard nodig

Zolang er thema’s zijn waaraan Copper8 kan bijdragen, zullen ze dat doen. Het omgekeerde is eveneens waar, stelt Van Oppen resoluut. “Als we niet meer nodig zijn, of het niet meer leuk vinden, stoppen we ermee. Iedereen die bij ons werkt, weet dat ook. Opvallend is dat ook DGBC-directeur Van Doorn ooit een vergelijkbaar statement maakte, door te hopen dat de stichting ooit overbodig zou worden. Voor beide partijen is dat nu nog niet het geval, besluit Van Oppen. “Zolang we blijven pionieren in wat nodig is voor de transitie, kunnen we impact maken. Dat lukt nog steeds. Bij DGBC zie ik dat ook. Daarbij is DGBC denk ik niet alleen in Nederland heel waardevol, maar ook voor het op de kaart zetten van Nederland als duurzaam land binnen Europa. De organisatie is een uithangbord voor duurzame projecten. En die kunnen weer bijdragen als inspiratie voor de hoognodige Europese transitie.

DGBC-partners

Copper8

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie