Maak kennis met onze nieuwe partner Cityförster

Cityförster creëert betere plekken, zo luidt de prominente boodschap op de website van het multidisciplinaire architectenbureau. En die betere plekken creëren ze in de stad, waar het buitengebied vervolgens ook weer van profiteert. Het van oorsprong Duitse bedrijf heeft logischerwijs dan ook een fraai kantoor op een dynamische plek in Rotterdam. Cityförster werd onlangs partner van Dutch Green Building Council. Medeoprichter Martin Sobota praat ons bij.

De roots van Sobota liggen net als van de andere partners van Cityförster in Duitsland, maar inmiddels is zijn thuis alweer zo’n twintig jaar in Nederland. Met Cityförster wordt er naar architectuur gekeken in de breedste zin van het woord, waarbij ook altijd oog is voor het landschap eromheen. Volgens Sobota zijn steden de plekken waar alles samenkomt en daarom doet de organisatie er ook alles aan om mensen juist daar gelukkig te maken. “We geloven echt in de stad. Het is een systeem waarin alles samenkomt en dat kan bijdragen aan een beter klimaat.” Een goed leven in de stad moet vervolgens voorkomen dat mensen massaal naar het buitengebied trekken. “Dan put je de aarde als mens steeds meer uit, in plaats van dat je wat bijdraagt. Duurzaamheid is onlosmakelijk met onze visie verbonden en houdt ons intrinsiek bezig.”

Brede kijk op duurzaamheid 

Daarbij is er oog voor het hele spectrum. Sobota somt op: “Energiezuinigheid, gezondheid, en klimaatadaptatie zijn onderwerpen waar we veel mee bezig zijn. Maar ook zaken als sociale duurzaamheid en een rechtvaardige maatschappij spelen een rol.” Duurzaamheid en het sociale vraagstuk zijn volgens hem ook meer met elkaar verbonden dan menigeen direct denkt. “Het meest zichtbaar zijn misschien wel de energieprijzen. Dat raakt mensen direct en heeft gevolgen voor hoe wij ons gedragen.”

CO2-beprijzing 

Gedragsverandering is iets dat de komende jaren zal gaan bijdragen aan een duurzamere gebouwde omgeving, denkt hij. “Het besef dat het klimaat verandert, is bij de meeste mensen wel aanwezig. Nu is het tijd voor de volgende stap: de maatregelen.” En dat zou in eerste instantie nog weleens op weerstand kunnen stuiten. “De CO2-beprijzing vind ik een prima ontwikkeling. Dat grondstoffen en vervuiling een prijs krijgen, is een goed mechanisme. Het is iets dat veel mensen zal raken, maar gaat bijdragen aan structurele verduurzaming. Als je dit goed installeert, zijn in de toekomst al die labels wellicht niet meer nodig.”

Whole Life Carbon 

Om partijen daarin zo veel mogelijk mee te krijgen en die gedragsverandering te bewerkstelligen is het volgens hem cruciaal om over de juiste kennis te beschikken.  
Het is een belangrijke reden waarom het bedrijf de handen ineensloeg met DGBC. “Linksom of rechtsom moeten we verduurzamen. Maar je wilt alles wel kunnen duiden. DGBC kan helpen bij die duiding.” Opvallend genoeg was Cityförster medeoprichter van het Duitse broertje van DGBC, de DGNB. Maar Sobota vertelt dat het daar destijds te veel om vinkjes en lijstjes ging, waarna Cityförster zijn duurzame koers zonder DGNB voortzette.

“Dat paste niet bij ons. Bij DGBC merken we dat het nu heel concreet en holistisch is. Ruben Zonnevijlle (Programmamanager Circulariteit bij DGBC) zat in de klankbordgroep van ons onderzoek Carbon Based Design dat we in 2020/2021 voor het Transitieteam Circulaire Bouweconomie hebben gedaan. Zo zijn we ook uitgenodigd voor de ambassadeursgroep Whole Life Carbon. In ons nieuwe onderzoek naar een soort MPG-berekening voor gebieden gaan we naar CO2 op stedenbouwkundige schaal kijken. Daar zit DGBC ook weer in de klankbordgroep. Dit gaat dieper dan enkel gebouwen bij elkaar optellen. Het is juist die integraliteit die we zo belangrijk vinden.” 

Bijzondere projecten 

Integraal verduurzamen is voor Cityförster onderdeel van het DNA, blijkt uit zijn hele verhaal. Met gepaste trots spreekt hij over internationale projecten die in het oog springen. Bijvoorbeeld Hannover Ecovillage, een project dat bestaat uit maar liefst 500 eenheden, gebruikmaakt van lokale energie, lage parkeernormen heeft en waar de sharing economy een belangrijke rol speelt. Maar ook buiten Europa zijn er lovenswaardige projecten. Zo is er in Zambia onlangs een universiteitscampus afgerond waar de temperatuur geregeld wordt zonder airco. Het complex is gebouwd met lokale materialen en functioneert optimaal zonder bijzondere technologieën. “Je hoeft geen droomkasteel te bouwen om iets duurzaams te maken. Soms is het heel fijn om met beperkte middelen een mooi architectuurproject te creëren. Daar leer je heel veel van.” 
 
De komende jaren wil Cityförster dan ook blijven leren van de ervaringen die het bedrijf wereldwijd opdoet. De opgedane kennis moet weer leiden tot betere steden. “Ik hoop dat we de komende jaren kunnen voorkomen dat we steeds meer ruimte opknabbelen. De steden moeten gaan teruggeven. Met een symbiotische samenwerking met onze omgeving kunnen we dat voor elkaar krijgen.”

Professionals

Martin Sobota

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024