Koplopers waterzuinige nieuwbouw in Gelderland gaan het doen

Waterzuinigheid, een onderwerp waar nog té weinig aandacht voor is. Maar niet overal. In Gelderland wordt het belang van zuinig omspringen met drinkwater wel degelijk ingezien. De Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland is een groep van 25 partijen die onderzoekt hoe waterbesparing in woonwijken kan bijdragen aan de totale drinkwaterbesparing. Ook Dutch Green Building Council (DGBC) zit aan tafel, samen met DGBC-partner Vitens.

De Bouwtafel Waterzuinige Wijken Gelderland kwam op 14 maart bijeen in Arnhem om de ambitie ook bestuurlijk te onderstrepen. 25 partijen (waaronder provincie Gelderland, diverse Gelderse gemeenten, waterschap Vallei en Veluwe en drinkwaterbedrijf Vitens) bespraken de opgave die er ligt om drinkwater te besparen. En hoe drinkwaterbesparing in woonwijken daaraan kan bijdragen.

Waterschaarste is nationaal thema

Manager Kennis & Innovatie Jan Kadijk neemt vanuit DGBC deel aan deze Bouwtafel. Hij constateert dat de vooruitgang op dit dossier veel te langzaam gaat. “Het is goed dat er nu in Gelderland leiderschap ontstaat op waterzuinigheid. Om de bestaande bouwpraktijk om te buigen zijn koplopers nodig die laten zien dat het kan en zo de weg plaveien voor andere doeners, maar ook voor nieuw beleid en regelgeving op rijksniveau.” Het onderwerp staat volgens Kadijk zeker niet te vroeg op de agenda. “De parallel met netcongestie dringt zich op. Ook daar zijn we decennialang doof geweest voor de alarmsignalen en kijken we nu naar een mega-ingewikkeld vraagstuk.

Proefprojecten

In de provincie Gelderland lopen al diverse proefprojecten, waarin op vrijwillige basis wordt geëxperimenteerd met waterbesparing. In deze projecten wordt opgevangen regenwater gebruikt voor doeleinden waar nu meestal nog zuiver drinkwater wordt gebruikt. Ook wordt drinkwater hergebruikt.

Deelnemers aan de Bouwtafel Waterzuinig Wijken

Waterzuinig bouwen is de toekomst 

Waterzuinig bouwen verkleint de toekomstige drinkwatervraag. De deelnemende partijen onderzoeken daarom hoe ze bestaande oplossingen en technieken kunnen toepassen voor nieuwbouw en bestaande bouw. DGBC-partner Vitens heeft een belangrijke rol aan de Bouwtafel. Directeur bestuurszaken Annemieke Traag: “Als we de uitdagingen rondom de beschikbaarheid van drinkwater nu niet aanpakken, dan is er binnen tien jaar niet meer genoeg drinkwater voor iedereen. We ontwikkelen daarom samen een schaalbare aanpak waarmee we laten zien hoe we waterzuinige woonwijken kunnen realiseren met goede waarborgen voor de volksgezondheid.”

Minder drinkwaterstress

Kadijk ziet mooie projecten uit Gelderland komen. Hij hoopt dat DGBC met de Gelderse voorbeelden weer andere partijen kan inspireren hier snel mee aan de slag te gaan. “En laten we hopen dat er in ook in de Haagse politiek mensen rondlopen die snappen dat dit landelijk veel hoger op de agenda moet. Nú waterzuinig bouwen, betekent straks minder drinkwaterstress. De tijd van onderzoeken is voorbij, het is tijd voor actie.

DGBC-partners

Vitens N.V.

SDG's

Logo voor Schoon water en sanitairSchoon water en sanitair

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024