Klimaatlabel voor woningen vraagt om samenwerking en uniforme methodiek

ABN AMRO, ING en Rabobank publiceerden vandaag een rapport over de gevolgen van klimaatverandering voor de woningmarkt. De ontwikkeling van een klimaatlabel voor woningen is een van de voornaamste aanbevelingen. “Het wordt tijd om de blinddoek af te doen”, zegt hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO daarover. Dutch Green Building Council (DGBC), die hier de basis al voor heeft gelegd, pleit voor een gezamenlijke methodiek voor zo’n klimaatlabel en nodigt markt, overheid en andere kennisinstellingen uit tot samenwerking.

DGBC juicht toe dat de banken met het rapport de urgentie van beleid en actie rondom klimaatadaptatie onderstrepen en agenderen. In dit kader kwam de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder ook met de oproep tot een klimaatlabel. Die oproep wordt in het rapport van de grootbanken herhaald.

Uniforme methodiek voor klimaatlabel woningen

Graag ziet DGBC dat de handschoen gezamenlijk wordt opgepakt: markt, overheid en kennisinstellingen moeten aan de slag om zo’n klimaatlabel mogelijk te maken. De volgende stap is wat DGBC betreft helder: collectief werken aan een methodiek die de klimaatrisico’s voor een individuele woning in beeld brengt. Het verzamelen van de juiste data is daarbij een forse uitdaging: elke woning heeft immers andere gebouwkenmerken die het gebouw kwetsbaar of weerbaar kunnen maken voor klimaatrisico’s. Ook de vertaling van klimaatrisico’s naar financiële impact vraagt om een gezamenlijke benadering. DGBC organiseert eind maart een eerste overlegtafel voor markt, overheid en kennispartijen, om de weg te vinden naar een uniforme methodiek voor een ‘klimaatlabel voor woningen’.

Framework for Climate Adaptive Buildings

De basis ligt er al. Samen met 30 partners, waaronder de grootbanken maar ook beleggers, verzekeraars, woningcorporaties, overheden, kennispartijen en adviseurs sorteerde DGBC voor op de ontwikkeling van een klimaatlabel voor woningen. Er ligt met het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ een open en transparante methodiek voor het bepalen van fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau, op basis van vrij toegankelijke data. Deze methodiek is vrij beschikbaar en wordt al volop gebruikt in de markt. Ze gaat ‘tot op BAG pandobject niveau’. Dat betekent dat bijvoorbeeld een appartementencomplex met meerdere woningen 1 score krijgt. Een volgende stap is om dat verder uit te werken voor individuele adressen (‘op huisniveau’).

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken