Kijk terug: Webinar - Paris Proof Commitment in de praktijk

Bijna 50 partijen hebben zich al aan de ambitieuze Paris Proof doelstellingen gecommitteerd. Het gaat niet alleen om het behalen van de 2/3 besparing ten opzichte van het huidige energiegebruik, maar ook om het zetten van stappen en het laten zien van concrete acties om anderen te inspireren. Tijdens dit webinar deelden verschillende soorten ondertekenaars hun ervaringen omtrent het Paris Proof Commitment en gingen zij met elkaar in gesprek over hun ‘best practices’.

Het webinar begon met een interview met Robert Dijksterhuis (Gezant Duurzaam Bouwen – BZK) waarin hij aangaf dat er vanuit de EU een toenemende druk komt om de doelstellingen te realiseren. Er is een enorm grote ambitie door de Green Deal die vorig jaar is afgesloten en regelgeving zal steeds meer verduurzaming gaan eisen, zoals minimum prestatie-eisen aan gebouwen. De Nederlandse energielabel C plicht voor kantoren is een goede start van zo’n verplichting. Toch ziet hij ook nog veel partijen die de kat uit de boom kijken, handhaving zal dus nodig zijn. Het is juist van belang snel in actie te komen.

De ervaringen met het opstellen van een routekaart naar Paris Proof werden zowel uit het perspectief van een belegger, als vanuit het perspectief van een adviseur belicht. Martijn Vlasveld (CBRE GI) vertelde als belegger dat duurzaamheidsdoelstellingen en inzicht in het energiegebruik van de huurder essentieel zijn voor het opstellen van routekaarten met concrete acties, vooral in de Retail. Het grote verschil tussen energielabels van gebouwen en het werkelijke energiegebruik laat zien dat het belangrijk is om een stap verder te gaan dan alleen de energielabels. Voor inzicht in het werkelijke energiegebruik is samenwerking met de huurder noodzakelijk. Samen kan verduurzaming gerealiseerd worden. De noodzaak voor samenwerking ervaart ook Niels van Geenhuizen (Arcadis). Als huurder van kantoren heeft Arcadis de ambitie om samen met de eigenaar en medehuurder de reis naar Paris Proof te maken. Het doel is om gezamenlijk een routekaart op te stellen, door prioriteiten vast te leggen en te kijken naar de omgeving. De Paris Proof ambitie moet ook integraal worden geborgd in contracten, stelt Niels van Geenhuizen.

Tijdens het forum bespraken de verschillende ondertekenaars hoe je anderen kan meenemen in Paris Proof, zowel intern als extern. Anke Verhagen (Rabobank) gaf aan dat het belangrijk is dat alle banken een gezamenlijke taal spreken. Kijk goed naar je klanten, zijn het koplopers, volgers of achterblijvers. En hoe kunnen wij helpen met onze kennis en financiering. Daarnaast geeft Jorieke Ammerlaan (Vattenfall) aan dat een proactieve houding van belang is. Zo deelt Vattenfall altijd energiegebruik cijfers en biedt klanten hulp in het opstellen van een routekaart. Maar ook intern is het belangrijk het verhaal te vertellen. Niet alleen moeten wij de accountmanagers up-to-date houden, ook de servicemedewerkers en alle specialisten nemen wij mee in het verhaal rondom duurzaamheid.

Sprekers 

Kijk hier het webinar terug

Meer informatie

Wil je zelf aan de slag met het Paris Proof Commitment, kijk dan hier voor meer informatie:

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC en TVVL reiken eerste licenties uit voor WEii-certificering

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes