'Hoe eerder je stuurt op circulariteit en Whole Life Carbon, hoe meer er mogelijk is'

In de #BuildingLife Spotlight serie gaan we in gesprek met #BuildingLife ambassadeurs over hun ambities en ervaringen op weg naar een Whole Life Carbon Aanpak. Bij deze aanpak verbinden we operationele en materiaalgebonden emissies en kijken we naar de hele levenscyclus van een gebouw. Van CO2-neutrale gebouwen naar CO2-neutrale productie, bouw, gebruik en sloop/hergebruik!

Samen met World Green Building Council, diverse andere Europese Green Building Councils, private partijen, publieke partijen en de #BuildingLife Ambassadeurs werken we aan het #BuildingLife project. Het doel is om de Whole Life Carbon Aanpak te verankeren in nationale wet- en regelgeving. Verschillende ambassadeurs maken zich hard voor deze aanpak, onder wie Jip van Grinsven, consultant bij Alba Concepts.

#BuildingLife Spotlight

Waar werk je aan als consultant bij Alba Concepts?

“Circulariteit is een onderdeel van ieder project waaraan ik werk. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten ben ik betrokken als circulariteitsadviseur. Tijdens het ontwerpproces stimuleer ik circulaire materiaalkeuzes en losmaakbare detailleringen. Verder maak ik de scope 3 CO2-emissies van diverse bouwbedrijven en ontwikkelaars inzichtelijk.”

Wat motiveerde je om BuildingLife Ambassadeur te worden?

“De bouw- en vastgoedsector speelt een essentiële rol in de klimaatopgave. De huidige lineaire economie kan niet voortbestaan, we moeten echt anders denken en bouwen. De sector is nu vooral bezig met het verminderen van energiegebruik, de operationele emissies. Materiaalgebonden emissies krijgen nog te weinig aandacht. Daarom geloof ik in de Whole Life Carbon aanpak van BuildingLife. De samenwerking met andere Europese landen is een grote meerwaarde van dit programma. Om stappen te maken in de transitie naar een duurzame leefomgeving moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. BuildingLife kan hieraan een grote bijdrage leveren.”

Hoe draagt Alba Concepts bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

“We zijn actief op het snijvlak van de bouw- en vastgoedwereld, duurzaamheid, circulariteit, strategievorming en de financiële aspecten die daarbij horen. Circulariteit is niet het sluitstuk, maar de basis van onze aanpak voor producten, projecten en vastgoedportefeuilles. Daarbij vinden we het belangrijk dat circulair bouwen aantoonbaar en meetbaar is.”

Welke elementen zijn belangrijk op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom in 2040?

“Financiële prikkels zijn ontzettend belangrijk. Het circulaire verhaal past nog niet altijd in de huidige financiële systemen. De beweging naar een circulaire economie vraagt om een nieuwe benadering van financieren. We moeten materialen, producen en gebouwen op een andere manier waarderen. Banken bieden bijvoorbeeld aan om circulaire projecten te financieren, maar doen dat vaak nog op basis van een aangepaste lineaire financiering. Financiële restwaarde weegt nog niet mee. Daar moeten we wel naartoe, want het risicoprofiel bij circulaire projecten is aantoonbaar lager.”

Hoe reduceren jullie de materiaalgebonden emissies van jullie projecten?

“Het begint bij meten waar we staan. Voor ieder project stellen we onszelf de vragen: Wat is de milieu-impact en de losmaakbaarheid? Wat is de herkomst van de toegepaste materialen? En wat is het toekomstscenario? Daarna stellen we concrete ambities en meetbare doelen op waar het hele team achter staat. In de uitvoering starten we met de materialen en producten die de grootste invloed hebben en werken dan stap voor stap verder. Op meerdere momenten in het proces maken we inzichtelijk waar we staan en sturen bij als dat nodig is.”

Hoe stimuleren jullie marktpartijen om de Whole Life Carbon aanpak toe te passen?

“Door het heel tastbaar te maken. Blijf niet hangen in het theoretische verhaal. Ik merk dat het helpt om voorbeeldprojecten te laten zien, zodat het meer gaat leven. En zorg voor bewustwording, bijvoorbeeld door materialen en producten met elkaar te vergelijken op verschillende circulaire aspecten in een afwegingsmatrix.”

Wat adviseer je andere partijen die de Whole Life Carbon aanpak willen gebruiken?

“Ga aan de slag! Stel aan het begin van het ontwerpproces al Whole Life Carbon ambities in plaats van het enkel achteraf te berekenen. In de praktijk krijgen we nog vaak de vraag om circulaire verbeteringen in een technisch ontwerp te integreren. Maar hoe eerder je stuurt op circulariteit en Whole Life Carbon, hoe meer er nog mogelijk is. En er kan al ontzettend veel. Het aanbod circulaire producten en materialen groeit letterlijk en figuurlijk met de dag.”

Doe mee met #BuildingLife

Wil je bijdragen aan een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies? Onderteken dan de intentieverklaring, ga aan de slag met de roadmap Whole Life Carbon of lees meer over het #BuildingLife project.

DGBC-partners

Alba Concepts B.V.

Gerelateerd

Wethouder Zeegers Rotterdam: ‘Vaart zetten achter duurzaam bouwen’

Schiehaven Noord in Rotterdam wordt eerste Paris Proof-tuin

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

Wat is BREEAM-NL en hoe werkt de certificeringsmethode? Leer alles tijdens onze trainingen!

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak