Havenbedrijf Amsterdam nieuwe participant van DGBC

In het verleden was het toepassen van duurzame technieken nog uniek, maar tegenwoordig is duurzaam ondernemen vanzelfsprekend geworden en niet meer weg te denken uit de samenleving. Omdat het Havenbedrijf Amsterdam overtuigd is dat duurzaamheid op termijn gemeengoed zal worden, heeft het bedrijf zich aangesloten bij Dutch Green Building Council (DGBC).

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied slaat jaarlijks circa 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 80 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 55.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 23.000 mensen in Amsterdam. Het Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse haven en haventerreinen. De ambitie van het Havenbedrijf: een slimme haven te zijn door op een duurzame, innovatieve manier waarde toe te voegen voor klant, gebruiker en omgeving. Het Havenbedrijf Amsterdam stimuleert de dagelijkse groei van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan.

Atlaspark
Eén van de bedrijventerreinen die ontwikkeld is op deze groei is het Atlaspark. Als logistieke hotspot van de Amsterdamse haven, is het Atlaspark de drager van de combinatie weg-, lucht- en zeetransport. Gelegen op slechts 10 minuten rijden van Amsterdam Airport Schiphol én 15 kilometer afstand van Amsterdam Centrum. Het Atlaspark wordt in Nederland gezien als modelvoorbeeld van hoe een bedrijventerrein moet worden ingericht om te voldoen aan de eisen van de hedendaagse logistieke dienstverlening. De locatie garandeert een directe aansluiting op een breed uitgerust aanbod van intermodale transportmogelijkheden. Maar naast deze ‘unique selling points’, is het Atlaspark ook ontwikkeld met het oog op duurzaamheid.

Pilot voor BREEAM-NL Gebied
Samen met DGBC gaat het Havenbedrijf niet alleen de gehele gebiedsontwikkeling van het Atlaspark langs het BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling keurmerk leggen, maar gaan we ook samenwerken om een nieuw certificaat te ontwikkelen. Waar tot op heden nog enkel nieuw te ontwikkelen gebieden konden worden gecertificeerd, werkt DGBC hard aan een nieuw keurmerk, namelijk voor bestaande gebieden: BREEAM NL Gebied. Aangezien een groot gedeelte van het Atlaspark reeds is ontwikkeld, zal dit door het Havenbedrijf gelijktijdig als pilotproject worden doorlopen.

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen