G&S&: ‘Duurzaamheid is sexy geworden’

Duurzaam bouwen en ontwikkelen is hot & happening. Maar dat was niet altijd het geval. Toen Dutch Green Building Council (DGBC) vijftien jaar geleden werd opgericht was het een tijd van ontdekken en pionieren. Daniëlle Rossmeissl (Head of Residential Concepts) van G&S& zag de vastgoedwereld de afgelopen jaren veranderen; veelal ten goede. Maar er is ook nog flink wat werk aan de winkel. We kijken met founding partner G&S& (onderdeel van het VolkerWessels concern) terug op anderhalf decennium DGBC en werpen ook een blik op de toekomst.

De vastgoedontwikkelaar sloeg vijftien jaar geleden de handen ineen met DGBC. Rossmeissl is inmiddels acht jaar werkzaam bij G&S& en kan zich de jonge jaren van DGBC nog goed herinneren. “Ik werkte destijds bij een ander bedrijf dat partner was. Al die partijen waren zoekende naar een definitie voor duurzaamheid, maar daarbuiten leefde het helemaal niet. Vervolgens werden met BREEAM de eerste stappen gezet.”

Draagvlak

De certificeringsmethode en regelgeving is volgens haar cruciaal geweest voor de levensvatbaarheid van de stichting. “BREEAM-NL zorgde voor een duidelijke koers en heeft zich door de jaren heen steeds weer verder ontwikkeld. Als je het platslaat, is het eigenlijk een lijst waar je aan moet voldoen. Dat maakt het overzichtelijk en heeft enorm bijgedragen aan het draagvlak.” Ze ziet vandaag de dag veel parallellen met de omarming van houtbouw door de vastgoedwereld. “Steeds meer partijen praten erover en werken ermee, maar het is belangrijk om te kijken hoe en wanneer je het toepast en wat het oplevert. Na jarenlang investeren en met elkaar pionieren is duurzaamheid nu de belangrijkste pijler voor de gebouwde (leef)omgeving geworden.”

Lijm

Daarnaast ziet ze DGBC als de lijm tussen de verschillende partijen binnen de keten. Dat heeft volgens haar heel veel tijd gekost, maar is de energie wel waard geweest. “In begin is er hard gestreden voor het gedachtengoed. Nu is het besef bij de meeste partijen aanwezig, dat een duurzaam gebouwde omgeving essentieel is. Daarbij zijn DGBC en BREEAM plekken waar alles en iedereen samenkomt.” Dat is volgens haar dan ook het mooiste resultaat van de afgelopen vijftien jaar. “Wellicht nog belangrijker is om bij elke stedelijke opgave de mens, de omgeving, de natuur en een duurzaam gedachtegoed centraal te stellen en niet eerst het gebouw. Daar ligt nog de grootste uitdaging.”

Stip op de horizon

Ook voor de komende jaren ziet Rossmeissl een belangrijke rol weggelegd voor de stichting, onder andere om de vastgoedwereld scherp te houden. “We zijn er simpelweg nog niet, ik zie het als een continu proces. In de waan van de dag zijn mensen soms te veel bezig met hun eigen project, in plaats van het grotere geheel. Door constant kennis te delen en de stip op de horizon te blijven agenderen, zal DGBC daardoor altijd een nuttige rol vervullen.” Daarnaast merkt ze dat het bouwen in combinatie met certificering niet meer weg te denken is. “Je kunt wel willen bouwen op een A-locatie, maar zonder een hoge BREEAM-ambitie kom je niet meer bovenop de stapel van een beleggingsfonds. Je moet aantoonbaar toekomstbestendig bouwen. Dat zal de komende jaren niet veranderen. Ook de EU Taxonomie levert een belangrijke bijdrage en maakt duidelijk welke activiteiten wel of niet duurzaam mogen heten.”

Sociale duurzaamheid

Door de jaren heen heeft DGBC in heel veel thema’s haar tanden gezet. Naast energiereductie, circulariteit, gezondheid en klimaatadaptatie is er sinds kort ook veel meer aandacht voor biodiversiteit en sociale duurzaamheid. Dat laatstgenoemde thema staat ook bij G&S& hoog op de agenda. Het bedrijf ziet het als een belangrijke taak om te bouwen op de juiste plekken en bij te dragen aan een aangename omgeving waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. Op dit moment doen ze dat voornamelijk op binnenstedelijke locaties in Amsterdam en in Utrecht. Daarbij is er een focus op een mix van woningen, voorzieningen en kantoren. Rossmeissl: “Bouwen in steden is complex, maar wij geloven er heilig in dat je moet kijken naar hoe een gebied optimaal kan functioneren. Beschouw een plek dus niet als een gebouw- of gebiedsicoon.” Het gaat volgens haar evengoed om de menselijke maat en respectvol omgaan met de omgeving. “Dan creëer je namelijk omgeving waar mensen willen blijven. Ik geloof echt in duurzaamheid als een groter geheel, waar de gebruikers onderdeel van zijn, en ook meer deelgenoot van worden. Dan kom je bij de ontwikkeling van een gebied vervolgens vanzelf bij onderwerpen als materiaalgebruik, CO2-reductie, energie en een aantrekkelijk en goed functionerend gebouw. Dat leidt weer tot tevreden eindgebruikers, die zelf ons gedachtengoed voort kunnen zetten.”

Het is dat stukje maatschappelijke betrokkenheid dat Rossmeissl ook zo aanspreekt in het gedachtengoed van G&S&. “We willen award-winning zijn. Dat houdt in dat we niet alleen maar stenen stapelen, maar een voorbeeld willen zijn voor anderen.” Een goed voorbeeld hiervan is het mixed-use project Wonderwoods in Utrecht, waarbij de gevel wordt gekenmerkt door honderden bomen. Het project wordt alom geroemd en werd bij de European Property Awards ook eens nog uitgeroepen tot ‘Beste Mixed-Use’ project van Nederland en Europa. “Wonderwoods is een 'levend’ stadsicoon voor de stad Utrecht en een wereldwijde inspiratiebron voor een nieuwe balans tussen natuur en stadsleven en beschikt ook nog eens over BREEAM-NL excellent certificaat”, vertelt Rossmeissl met gepaste trots. “Door de juiste partijen aan ons te binden, leggen wij de lat hoog. Daardoor zijn we award-winning en brengen we onze brand value: Collaborate for better tot leven.”

Bijzondere projecten

Nog een project waar het DNA van G&S& optimaal tot uiting komt is het innovatieve kantoorgebouw The CubeHouse: het eerste hybride houten kantoorgebouw aan de Zuidas. “We starten later dit jaar met de bouw. Dit moet het meest duurzame gebouw van de Zuidas worden en bestaat voor maar liefst 75 procent uit biobased materialen. Het is een complex kavel en we gaan het gebouw voor een groot gedeelte in hout bouwen. Maar die complexiteit maakt het ook zo uitdagend. Gaandeweg het ontwerpproces hebben we veel geleerd om die kennis weer te delen met andere partijen of in nieuwe projecten toe te passen.” The CubeHouse is ontworpen om de werkplek van morgen te inspireren. “Hierbij is de samenwerking met de belegger en huurders belangrijk om gezamenlijk doelen na te streven. En dat lukt ook.”

Ook buiten de schijnwerpers zijn er bijzondere projecten waarbij G&S& betrokken is. Als voorbeeld haalt Rossmeissl een concept op de NDSM-werf aan. NDSM is een nieuw stadsdistrict dat G&S& in nauwe samenwerking met gemeente Amsterdam ontwikkelt. “Hier geven we samen met andere partijen en de gemeente Amsterdam echt vorm aan sociale duurzaamheid.” Binnen dit unieke project wonen straks ouderen en jongeren naast elkaar in een gebouw. Daarbij wordt er een buurtkamer voor de wijk gerealiseerd waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Daarnaast is het streven om het groene binnenhof voor educatie in te zetten en hiermee de samenwerking met de naastgelegen school aan te gaan. De eerste contacten zijn al gelegd. “Het mixen van doelgroepen is heel waardevol. Mensen leren van elkaar en het zorgt dat ouderen niet vereenzamen. We vinden het belangrijk om daar een bijdrage aan te leveren.”

Samenwerken en duurzaamheid maximaal uitnutten

In het NDSM-gebied heeft G&S& door samenwerking met gemeente diverse kavel-overstijgende duurzaamheidsinitiatieven bereikt. Zo wordt er hard gewerkt aan de realisatie van een gebieds-WKO-centrale, die de komende 10 jaar alle nieuwe projecten in dit gebied voorziet van duurzame warmte en koude. Aan ambities geen gebrek. Zo probeert het bedrijf ook duurzaamheidsmaatregelen of klimaatadaptatie in de openbare ruimte zichtbaar te maken. “Denk bijvoorbeeld aan een kunstwerk dat verkleurt naarmate er meer zonne-energie in het gebied wordt opgewekt. Of een watermeter die de stand van het grondwater weergeeft. Dan gaat bij mensen leven en maak je hen deelgenoot.”

Rossmeissl vertelt dat ze het bij G&S& belangrijk vinden om te blijven leren van de projecten waar ze hun tanden in zetten. Daarbij is het essentieel om gebruikers mee te nemen in de duurzaamheidsmaatregelen die genomen zijn. “Vaak zit een deel van de duurzaamheid in onzichtbare techniek”, legt ze uit. “Als je het zichtbaar maakt, dan wordt het tastbaar voor bewoners en gebruikers. Bewustwording is belangrijk om het gedachtegoed in de ontwerpfase ook in de gebruiksfase maximaal tot zijn recht te laten komen.”

Ambities

Ondertussen werkt G&S& zelf hard aan de eigen duurzame ambities. Zo heeft zusterbedrijf Aveco de Bondt een nulmeting gemaakt. “Het is goed om uit te zoek waar je staat en waar je verbetering kunt doorvoeren”, vertelt Rossmeissl. “Op bedrijfsvoering scoren we bijzonder goed, maar binnen onze eigen projecten valt vaak nog veel winst te behalen. Dat geldt overigens voor de meeste bedrijven. Daar ligt de komende periode een grote uitdaging. Maar daar zetten we graag onze tanden in."

De ambities worden nagejaagd met principes: “We ontwikkelen vanuit het Paris Proof-gedachtegoed en het welzijn van de gebruiker. Binnen ieder project streven we ernaar minimaal een gebouw(deel) met hout of een andersoortig biobased materiaal te bouwen. En hout is altijd FSC-hout.” Dat sluit weer aan bij de ambitie van VolkerWessels om in 2030 volledig emissievrij te werken. “Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor een groot deel kunnen we dit zelf en voor een deel hebben we daar anderen voor nodig. We nemen hiervoor maatregelen, zoals het verduurzamen van ons wagenpark en onze eigen kantoorlocatie.”

Interessante tijd

G&S& zal altijd blijven werken aan een duurzaam gebouwde omgeving, die bijdraagt aan het welzijn van mensen. Rossmeissl: “We leven echt in een interessante tijd. Duurzaamheid is als begrip breder geworden en bij veel mensen top of mind. Het is eindelijk sexy.” Ze hoopt dan ook dat DGBC de ingeslagen koers de komende jaren blijft volgen. “We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Het woningtekort is een groot probleem en er zijn nog altijd praktische zaken rondom duurzaamheid waar we tegen aanlopen. Een organisatie als DGBC kan relevante informatie delen met de overheid en zo bijdragen aan een versnelling van de opgave.”

Reeks DGBC founding partners

Dit artikel is een aflevering in de serie interviews met de organisaties die vanaf de start bij DGBC betrokken waren, de zogeheten founding partners. DGBC bestaat dit jaar 15 jaar en met de betrokken organisaties van toen, die na vijftien jaar nog steeds partner zijn, kijken we terug op de oprichting, naar de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt en werpen we een blik op de toekomst. 

DGBC-partners

G&S&

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie