Groene Kamer: gezamenlijk aan de slag met het Energieakkoord

Tijdens de Groene Kamer van de Dutch Green Building Council in perscentrum Nieuwspoort riep SP-Kamerlid Paulus Jansen op om vooral gezamenlijk aan de slag te gaan met het Energieakkoord. Volgens Jansen moet de bouw- en vastgoedwereld vooral op zoek naar oplossingen die kunnen ontzorgen.

Paulus Jansen was positief gestemd over het Energieakkoord, maar gaf wel aan dat het de bottomline is. “Op dit moment is het nog te vrijblijvend. Zo is er bijvoorbeeld niets afgesproken met de koopsector. Mijns inziens onlogisch”, aldus het Tweede Kamerlid. Hij pleit dus voor regelgeving en normering, maar regeltjes moeten vooral niet in de weg staan voor innovatie. Het is vooral om de volgers aangehaakt te houden. Belangrijk is om gezamenlijk op te trekken. Een collectieve aanpak ontzorgt, werkt effectief en is goedkoper bovendien. Goed voorbeeld zijn Esco’s.

Hét voorbeeld voor Jansen is het beleid Duitsland. In Duitsland hebben ze tien jaar geleden een breed energiebeleid ingevoerd, waarbij ze het energieprobleem persoonlijk hebben gemaakt. Gevolg: overheid en marktpartijen voelen zich verantwoordelijk om stappen te maken.

De Groene Kamer
De Groene Kamer is een bijeenkomst die vier keer per jaar wordt georganiseerd door de Dutch Green Building Council. Participanten van de DGBC kunnen tijdens deze bijeenkomsten in gesprek gaan met Kamerleden en samen met hen nadenken over verduurzaming in de sector. Voordeel voor participanten zijn de directe contacten met Den Haag. Het voordeel voor de Kamerleden is de input rechtstreeks uit de sector, zonder dat ze zich hoeven te ‘verantwoorden’ of worden aangevallen op voormalig beleid.

Energieakkoord
Dit keer was de uitvoering van het Energieakkoord in de gebouwde omgeving, en de daarmee samenhangende beleidsplannen van het kabinet het onderwerp van gesprek. Naast Kamerlid Jansen was ook Teun Bokhoven (voorzitter TKI-EnerGO en de Duurzame Energie Koepel) gesprekspartner voor de zo’n 25 aanwezige participanten.

Bokhoven was in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Duurzame Energie Koepel nauw betrokken bij het Energieakkoord. Hij ging in op de Wet Milieubeheer. Die kan volgens hem beter gehandhaafd worden. Bijvoorbeeld met een zogenaamde EPK. Dit is een periodieke controle, een soort APK, die bedrijven dwingt om aan de Wet Milieubeheer te voldoen. Het is de bedoeling dat in 2014 een pilot start, de uitrol staat gepland voor 2016.

Vergroenen van het belastingstelsel
Ruimte voor discussie was er ook. Een van de deelnemende participanten vroeg zich af waarom er in het Energieakkoord geen ruimte is gemaakt voor de vergroening van het belastingstelsel. De uitleg was helder: de staatssecretaris is van plan om het gehele belastingstelsel te versimpelen.

Gerelateerd

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

DuurzaamheidsCertificering: ‘Je hoeft niet meteen een 10 te halen’

Met voornamelijk gebruikte materialen hebben Popma ter Steege Architecten (PTSA) en Vink Bouw een voormalig defensiegebouw omgevormd tot een hoogwaardig Rijkskantoor

Architectenbureau PTSA ontwerpt 'kantoor vol afval' voor Rijksvastgoedbedrijf

De whitepaper over EU Taxonomie is vernieuwd. Deze herziene uitgave neemt je mee in het hoe, wat en waarom van de EU Taxonomie.

Hoe, wat en waarom over EU Taxonomie