Gezondheid belangrijkste drijfveer bij verduurzaming kantoor

De gezondheid en het welzijn van medewerkers zijn de belangrijkste drijfveer voor duurzame huisvesting van kantoren. Wanneer men verduurzaamt, kiest men steeds vaker voor transformatie van bestaande bouw, in plaats van ontwikkeling van nieuwbouw. Dit blijkt uit de Occupier Special – Duurzaamheid 2013 van Jones Lang Lasalle.

Het onderzoek, dat plaatsvond onder 137 kantoorgebruikers, laat een verschuiving zien in duurzaamheidsaspecten die kantoorgebruikers belangrijk vinden. Dit jaar staat ‘gezondheid’ op de eerste plaats. Op de tweede plaats komt ‘energie’, terwijl dit aspect in eerdere onderzoeken uit 2008 en 2010 steevast op de eerste plaats stond. In het onderzoek is de respondenten ook gevraagd naar hun betalingsbereidheid voor duurzaamheid.

Uit het onderzoek van 2013 blijkt dat deze een sterke relatie heeft met de voordelen van hogere arbeidsproductiviteit door verbetering van het comfort en het welzijn van medewerkers Daarnaast concludeert het onderzoek dat er een sterke tweedeling is in duurzame huisvestingsambitie. Kantoorgebruikers maken een expliciete keuze om over te gaan tot verduurzaming van het pand, of om dit juist niet als ambitie te hebben.

Onvoldoende prikkels

Organisaties die duurzame huisvesting momenteel niet belangrijk vinden, geven aan dat dit vooral een taak is van de eigenaar en dat er onvoldoende financiële prikkels zijn voor verduurzaming. Dit laatste argument verwijst naar het bekende split-incentive dilemma. Huurders investeren niet zelf in het gebouw, maar zijn vaak wel bereid een hogere huur te betalen voor verduurzaming als daar een gegarandeerde besparing op energiekosten tegenover staat.

Verschuiving locatievoorkeur

Verder verschuift de locatievoorkeur: 59 procent is nu gehuisvest op snelweglocaties, terwijl in de toekomst 30 procent van de kantoorgebruikers op dit type locatie gehuisvest wenst te zijn. In plaats van de snelweglocatie wil men verhuizen naar multimodale knooppunten, die zowel via het openbaar vervoer als via de snelweg goed bereikbaar zijn. Veelal zijn dit stationslocaties.

Bekijk hier de onderzoeksartikelen.

bron: www.duurzaamgebouwd.nl

Gerelateerd

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Pluq levert laadoplossingen voor bedrijven: ‘Vastgoedeigenaren krijgen gewoon geen huurders meer als hun gebouwen niet Paris Proof zijn’

Partijen ondertekenen samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord

Samenwerkingsverklaring bouwmaterialenakkoord getekend

Wat vindt DGBC van de uitslag van de Europese verkiezingen en de goedkeuring van de natuurherstelwet?

DGBC over de natuurherstelwet en de Europese verkiezingen