Gemeente Leiden geeft het goede voorbeeld en gaat voor Paris Proof

De gemeente Leiden gaat de komende jaren 25 panden binnen de gemeente renoveren tot Paris Proof. Daarmee wil de gemeente met die panden versneld naar de eisen voor gebouwen volgens het Parijse Klimaatakkoord, maar bovenal wil Leiden een goed voorbeeld aanreiken voor inwoners van de stad. Er is € 7,75 miljoen voor de renovatie uitgetrokken.

Het betreft een ambitieus plan van de Zuid-Hollandse gemeente. Op het lijstje met 25 te renoveren gebouwen, staan ook de Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg. Dat zijn twee rijksmonumenten, dus flinke uitdagingen omdat daar ook eisen worden gesteld aan de renovatie en het behoud van het unieke karakter van de panden.

Energiebesparing

De focus van de verduurzaming ligt hoofdzakelijk op het gebied van energiebesparing en -opwekking. Zo worden er vierduizend zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van 14 te renoveren gebouwen. Daarover zei wethouder Fleur Spijker eerder op sleutelstad.nl: “Als boodschap stralen we naar de stad uit ‘Elk Leids dak een zonnepaneel‘. Dus dat doen we ook hier. Daarnaast kun je ook denken aan isolatie en installaties die worden bekeken op duurzaamheid.” 

Vliegende start

Met dit plan loopt Leiden voor op veel andere gemeenten, er is een duidelijke stip op de horizon gezet. Een woordvoerder van de gemeente legt in drie stappen uit hoe Leiden te werk gaat. 

 

  1. “We kijken met deze grote verduurzamingsslag vooral tot aan het jaar 2030. We bieden ook een doorkijk naar 2050, omdat we het belangrijk vinden om te blijven focussen op dat belangrijke doel van een klimaatneutrale stad. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de ontwikkelingen binnen verduurzaming heel snel gaan en dat we gedurende de komende tien jaar onze plannen en werkwijzen daarom ongetwijfeld zullen bijstellen. Op deze manier houden we het haalbaar en realistisch.
  2. Momenteel hebben we al een vliegende start gemaakt met het verduurzamen van circa 25 panden. Hiermee geven we invulling aan de eerste stappen van de routekaart. We gaan gestaag verder met deze gefaseerde aanpak, waarbij we ook altijd in de gaten houden dat we zorgvuldig en verstandig te werk gaan. We zullen zoveel mogelijk duurzaamheidsingrepen inpassen op natuurlijke momenten, zoals op vervangings- en renovatiemomenten. Hiermee voorkomen we kapitaalvernietiging en kunnen we anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.
  3. ‘Samen maken we de stad’, betekent ook het goede voorbeeld geven aan de stad. We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol als grote publieke organisatie en dragen uit dat we zelf ook een actieve rol nemen in de verduurzaming van de stad door het leveren van een significante eigen bijdrage.”

Zichtbaar voorbeeld

Leiden heeft in totaal 95 panden in eigen bezit. Die moeten allemaal in 2050 Paris Proof zijn. Om de doelstellingen te behalen heeft de gemeente het doel opgeknipt in tussenstappen, een idee van adviesbureau RPS. Dat is de routekaart die Leiden hanteert om het einddoel in stappen haalbaar te maken. De verduurzaming moet zichtbaar zijn. Hiermee hoopt het gemeentebestuur dat ook andere vastgoedeigenaren geïnspireerd raken en hun steentje zullen bijdragen met betrekking tot verduurzaming. 

Martin Mooij, programmamanager Paris Proof bij DGBC, is blij met het initiatief van Leiden: “Mooi om te zien dat gemeenten nu ook het goede voorbeeld geven. Het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving heeft zulke voorbeelden nodig.”

DGBC-partners

RPS Nederland

Gerelateerd

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

'Neem gezamenlijk barrières weg voor duurzaam bouwen'

Uitreiking BREEAM Awards 2024

5 Nederlandse winnaars bij uitreiking BREEAM Awards 2024