Founding partner BAM: ‘DGBC is een belangrijke spreekbuis’

Vijftien jaar Dutch Green Building Council is niet alleen reden voor een feestje, maar ook genoeg aanleiding om in gesprek te gaan met de founding partners van de stichting. Een van die partners is Koninklijke BAM Groep. We bespreken het jubileum met Carla Rodenburg, executive director van BAM Infra Nederland en kijken tegelijkertijd naar de uitdagingen die in het verschiet liggen. 

Rodenburg zegt dat BAM met veel plezier terugkijkt op de beginjaren van DGBC en licht toe waarom BAM gelijk aansluiting zocht. “BAM heeft een lange historie op het gebied van duurzaamheid. We zijn ooit begonnen met het bouwen van windmolens. Toen DGBC werd opgericht wilden we een bijdrage leveren, omdat er allemaal partijen bij betrokken waren met dezelfde ambities. De neuzen stonden direct dezelfde kant op.”  

Goede ontwikkelingen 

Het begon allemaal met de Engelse vertaalslag van BREEAM, waarmee DGBC voorzichtig de eerste stappen zette op weg naar een duurzaam gebouwde omgeving. Daar zijn we vandaag de dag nog niet, maar er zijn veel goede ontwikkelingen geweest in de loop der jaren. Rodenburg spreekt met veel bevlogenheid over het Paris Proof commitment. Daar heeft de gebouwde omgeving volgens haar veel aan gehad. “Het draagt bij aan de versnelling die zo nodig is.” De methodiek ziet ze als een belangrijke aanjager voor de energietransitie en mede daarom wordt er binnen het asset management portfolio van BAM gestreefd naar Paris Proof. En er is meer: “We hebben het kantoor van a.s.r. real estate gerenoveerd tot Paris Proof. En uiteindelijk hebben zij besloten om de hele portefeuille Paris Proof te maken. Dat zijn mooie ontwikkelingen.”  

Pilots

Toch is er nog een lange weg te gaan. Ook voor DGBC. Rodenburg acht het ondenkbaar dat DGBC het bijltje erbij neer kan leggen. “In tegendeel. Ze kan niet stoppen. De emissies moeten omlaag en de uitdagingen worden groter. Zij kan voor duiding kunnen zorgen binnen complexe verduurzamingsvraagstukken.” Ze concretiseert haar woorden met een indrukwekkende opsomming, die bevestigt dat er werk aan de winkel is: “Er zijn innovatieve energiesystemen nodig. De MPG moet scherper om aan de klimaatdoelen te voldoen en er is ook behoefte om de CO2-voetafdruk van de bouw meer inzichtelijk te maken. Wijzelf willen bijvoorbeeld ook graag werken aan gezamenlijke pilots op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptie. Bij dit soort zaken kan een partij als DGBC echt helpen. Zij is daarbij een belangrijke spreekbuis.”  

Leiderschap 

En dan is er nog het thema leiderschap, dat door meerdere partijen wordt benoemd als een cruciale factor voor toekomstige verduurzaming. Ze onderschrijft het belang van het door DGBC geïnitieerde Future Leaders Program. “Dat vind ik zo’n mooi initiatief. Leiders moeten bijeenkomen. En hier komen de leiders van de toekomst bij elkaar. Structurele verandering is noodzakelijk, van pilots naar inbedden in onze manier van werken. Leiders van de toekomst hebben hier een expliciete en belangrijke rol in.” “We stellen resources ter beschikking, samen doen en samen leren. Alleen dan komen we verder.”  

Verbinden op een duurzame manier 

Verder komen betekent ook hard werken. Aan de hand van een duidelijke visie en concrete doelstellingen. Met die gedachte weten BAM en DGBC elkaar al vijftien jaar te vinden. Ook de komende jaren heeft BAM een duidelijke stip op de horizon. Rodenburg: “We beseffen dat we een belangrijke rol spelen. Dat gaat van wegen tot gemalen en van klimaatadaptatie tot beekjes. Overal waar er bouw en onderhoud om de hoek komt kijken, kunnen we impact maken. Daarbij stellen we onszelf altijd de vraag: hoe verbind je mensen en goederen op een duurzame manier?”  

Natuurbruggen & ecoducten 

De komende jaren focust BAM op zes facetten in de vorm van CO2-reductie, circulariteit, klimaatadaptie, biodiversiteit, veiligheid, gezondheid, en inclusie en maatschappelijke meerwaarde. Op al die vlakken zijn doelstellingen voor 2030 of zelfs eerder vastgelegd. Dat maakt het volgens haar ook gelijk heel concreet. “We zijn hierin ook erg ambitieus. Er is maar één manier voor de toekomst, en die is duurzaam.”  

De doelstellingen onderschrijven dit statement. Zo wil BAM in 2023 een CO2-reductie van vijftig procent realiseren binnen scope 1 en 2 en een afvalreductie van maar liefst tachtig procent in 2030. “Om dat te realiseren zetten we ons in voor de transitie naar een duurzaam bouwbedrijf en tegelijk zullen we  bepaalde projecten niet meer doen, omdat die te vervuilend zijn. Ook willen we op het gebied van biodiversiteit een positieve impact hebben in 2030. Ieder project moet een positieve impact hebben op biodiversiteit door bijvoorbeeld betere verbindingen en ecologische structuren. Dan kun je denken aan een natuurbrug en ecoducten voor dieren, wat resulteert in een groter aaneengesloten leefgebied en de overlevingskansen vergroot of aan natuurinclusieve oplossingen in en aan gebouwen.”  

Paris Proof & biobased 

Ook bij het gebruik van voertuigen kijkt BAM kritisch naar wat het kan veranderen en verbeteren. “Een groot deel van ons materieel zijn we aan het elektrificeren en een ander gedeelte gaat rijden op waterstof of biobrandstof HVO100. Dat sluit aan bij onze doelstellingen voor scope 1 en 2: 80 procent minder emissies in 2026.” Dat betekent ook dat BAM met andere materialen gaat werken, en met name met minder staal en beton. “Een mooi voorbeeld daarvan is het project Populus in Rotterdam, waarmee we samen optrekken met onze gebiedsontwikkelaar AM. Dit project zal uiteindelijk leiden tot tweehonderd energieneutrale woningen die bijna volledig uit hout bestaan en ook nog eens volgens de Paris Proof uitgangspunten gebouwd zijn. Een ander voorbeeld is het project Ambachtslaan in Veldhoven. Dit project omvat 56 nieuwe duurzame appartementen met houten draagconstructie en wordt momenteel uitgevoerd.” Bij BAM wordt er de komende jaren daarnaast flink ingezet op biobased bouwen. Maar wel vanuit een realistisch oogpunt: “We geloven er echt in, maar biobased is geen doel op zich, het gaat om het resultaat.”  

Kracht 

Resultaten boeken en het goede voorbeeld is datgene wat een belangrijke partij in de keten volgens Rodenburg ook hoort te doen. “We zijn een van de grootste bouwbedrijven in Nederland. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en pakken daarom een voortrekkersrol. Het is voor ons een taak om binnen de keten meer bewustzijn en mogelijkheden te creëren voor andere partijen.” Ook daar ziet ze ook weer de parallellen met DGBC. “Het is haar grote kracht dat ze samen met de markt acteert. Als we allemaal samenwerken kunnen we echt voor die noodzakelijke versnelling zorgen. De rol die DGBC daarbij speelt is essentieel. Ook in de toekomst.” 

Bron beeld: Powerhouse Company

Gerelateerd

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Klop Beheer ziet zichzelf als voorlichter. ‘Wij zitten aan de knoppen en soms willen we daarmee een punt maken’

Deel jouw Paris Proof-tool via DGBC

Deel jouw tool voor CO2-reductie

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen

CSRD biedt kansen en uitdagingen voor bedrijven – Inzichten van ervaringsdeskundigen