Energieprijzenpaniek toont noodzaak versnelde verduurzaming

De gebouwde omgeving veroorzaakt een fors deel van de totale Nederlandse CO2 -uitstoot: 38 procent. Dit moet verbeteren en de bouw- en vastgoedsector werkt daar hard aan. Welke stappen zijn inmiddels gezet en gaat het snel genoeg? De vraag is gesteld in de campagne rond het Earth Hour van zaterdag 25 maart 2023. Een initiatief om aandacht te vragen voor de natuur.

Op de vraag of het snel genoeg gaat is het antwoord volmondig ‘nee’, als je hem voorlegt aan Jan Kadijk, manager Kennis & Innovatie bij de Dutch Green Building Council (DGBC). “Het tempo zal echt omhoog moeten”, zegt Kadijk. “De huidige paniek door hoge energieprijzen is een tijdelijke prikkel om de thermostaat lager te zetten. Maar om het energiegebruik structureel te verminderen, zijn structurele maatregelen nodig.”

Vanuit zijn functie bij DGBC volgt Kadijk de transitie van de gebouwde omgeving op de voet. Onder meer door kennis te delen, de belangrijkste stakeholders met elkaar te verbinden en door duurzaamheid in de gebouwde omgeving meetbaar te maken, wil DGBC de uitstoot sneller omlaag brengen.

Tweederde minder energieverbruik

Het is dus niet verwonderlijk dat Kadijk daarover volop ideeën heeft. “Betere isolatie en het verslimmen van gebouwinstallaties zijn uiteraard maatregelen die goed werken. In feite is de opdracht om het verbruik in bestaande gebouwen met tweederde terug te brengen. Dat kán! Het hoofdkantoor van a.s.r. in Utrecht is een van de voorbeelden die het bewijst. Tot zover het goede nieuws, want het slechte nieuws is dat het over de hele linie nog te langzaam gaat.”

Lees het hele artikel

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?