Eerste WEii-bewijzen van deelname uitgereikt

Een primeur: vandaag vond de allereerste uitreiking van een bewijs van deelname aan de WEii-training plaats!
Veel marktpartijen hebben de Werkelijke Energie intensiteitsindicator, oftewel WEii al ontdekt en gebruiken deze om de verduurzaming van hun gebouwen te plannen en te monitoren. Vanaf 1 januari 2024 kunnen marktpartijen met een licentie een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen. Het volgen van de training is een eerste stap in die richting van het verkrijgen van deze licentie.

De training, met een tweeledig doel, biedt deelnemers een diepgaand inzicht in de WEii-methodiek, inclusief de oorsprong en achtergrond. Daarnaast doorlopen de deelnemers verschillende rekenprotocollen, waarmee ze worden voorbereid op het nauwkeurig bepalen van de WEii-score met objectieve gegevens.

Het nieuwste rekenprotocol 3.0 is uitgelegd, wat binnenkort ook beschikbaar is via WEii.nl. Daarnaast is de training een verplichte stap voor het verkrijgen van een licentie voor het afgeven van WEii-certificaten. Deze certificering wordt een steeds belangrijker instrument voor verschillende belanghebbenden, waaronder bevoegde gezagsinstanties en accountants, die kunnen vertrouwen op de correctheid van de WEii-score.

De pioniers van de eerste training hebben deze met succes afgerond en zijn beloond met de allereerste bewijzen van deelname, uitgereikt door John Lens van TVVL (links) en Martin Mooij van DGBC (rechts). Na deze mijlpaal volgen er nog verschillende trainingen, waarvan de volgende gepland staat voor 18 januari 2024. De verwachting is dat steeds meer professionals zich laten certificeren, waardoor de WEii-methodiek een nog bredere acceptatie zal genieten in de inspanningen voor een duurzamere gebouwde omgeving.

Over WEii

WEii is de uniforme manier om de werkelijke energieprestatie van een gebouw weer te geven. De WEii-score van een gebouw wordt bepaald op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw. De WEii bestaat uit een rekenprotocol en een indeling in klassen van energie-intensiteit per gebruikstype. De WEii is ontwikkeld door initiatiefnemers TVVL en DGBC.

Wil jij ook de eerste stap nemen naar de licentie voor het uitreiken van WEii-certificaten? Schrijf je dan nu in voor de eerste WEii-training in 2024.

DGBC-partners

TVVL

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie