EDGE over DGBC: ‘De missie is door de jaren heen geëvolueerd’

Sparringpartners van het eerste uur; het is een treffende omschrijving van de band die DGBC en EDGE hebben. In de afgelopen vijftien jaar zijn de vraagstukken anders geworden, maar de band niet. Vanwege de vijftiende verjaardag van DGBC spreken we met Constantijn Berning (Executive Development Director bij EDGE), over de langdurige samenwerking en uitdagingen in de toekomst.

Berning zag DGBC in anderhalf decennium groeien van een kleine club met hart voor duurzaamheid tot een instituut in Nederland. Hij werkt inmiddels dertien jaar bij EDGE. Toen DGBC werd opgericht was hij werkzaam bij Triodosbank en pionierde hij al op het gebied van duurzame vastgoedontwikkeling. Na een samenwerking met OVG (tegenwoordig EDGE), maakte hij naar hen de overstap, waar hij vandaag de dag met veel passie werkt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De beginjaren van DGBC waren interessant en bestonden uit veel gesprekken en discussies, concludeert Berning. “In de sector werd steeds meer gesproken over duurzaamheid. Er waren allerlei labels die om uiteenlopende redenen niet geschikt of volledig bleken. Er was behoefte aan een uniforme methodiek. We zagen eigenlijk door de bomen het bos niet meer.”

BREEAM-NL

Dat was het moment waarop DGBC om de hoek kwam kijken. Volgens Berning is dat nog altijd een moment om dankbaar voor te zijn. “Ze haalden BREEAM naar Nederland. Mede omdat de betrokken partijen het vrij snel eens waren dat die methodiek het meest adaptief kon zijn aan onze Nederlandse markt.” Maar, daar ontstond vervolgens een interessant vervolgvraagstuk, zo schetst hij. “Wat is dan de vertaalslag? Wat past het best bij ons? Daar is door iedereen uitbundig over gediscussieerd en zo ontstond BREEAM-NL. Maar er moest wel bij alles goedkeuring komen van de BRE in Engeland. Het was een interessante tijd.”

Constantijn Berning, Executive Development Director bij EDGE

Toegevoegde waarde

Nu er een eenduidige methodiek was, konden er stappen worden gezet. OVG ging er ook direct mee aan de slag. Zo ontwikkelde ze in Nederland zowel het eerste kantoor met een BREEAM-NL Excellent certificaat, als het eerste gebouw met een Outstanding certificaat. Het certificeringsinstrument is nu niet meer weg te denken. Berning: “BREEAM-NL heeft de gebouwde omgeving echt een goede push gegeven.” De band met DGBC is door de jaren heen alleen maar sterker geworden en de samenwerking is geïntensiveerd. “Met alle bescheidenheid kan ik zeggen dat EDGE koploper is op het gebied van duurzame vastgoedontwikkeling. Maar ook wij hebben sparringpartners nodig. Dat is DGBC altijd gebleven. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zijn zij of wij daarmee bezig. Vervolgens zoeken we elkaar op om te zorgen voor implementatie in methodieken en standaarden. Daarin is DGBC voor ons echt van toegevoegde waarde.”

ESG proof

Ook de komende jaren verwacht hij dat DGBC een waardevolle rol kan pakken in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. “Hun rol is door de jaren heen geëvolueerd. Grofweg bestond de eerste tien jaar van hun bestaan uit het implementeren en borgen van BREEAM. Daar zijn nu heel veel thema’s bijgekomen. Paris Proof, gezondheid, zero carbon en tegenwoordig wil iedereen ook ESG Proof zijn.” Daar ligt volgens hem ook gelijk een spannend vraagstuk voor de stichting: “Welke koers ga je varen? ESG is bijzonder breed en kun je dan in alles een visie ontwikkelen?

In zijn dagelijkse werkzaamheden merkt hij ook dat ESG een prominente plek heeft gekregen, naast de andere duurzaamheidsthema’s. “Op het gebied van Environmental is veel focus op carbon, zowel op het operationele als het embedded vlak. En dat is ook echt nodig. We moeten onze carbon footprint naar beneden krijgen om de klimaatafspraken van Parijs te behalen.” Tegelijkertijd constateert hij dat ook de S een steeds prominentere plek krijgt in de vastgoedwereld. “Ja, ook in onze projecten. Wat voor sociale functie vervult een gebouw in een omgeving? Hoe zorg je dat je goed omgaat met de mensen die er wonen, werken en recreëren? Dat zijn vraagstukken waar je dan mee in de weer bent.”

Valley

Een mooi voorbeeld van een project waarin de antwoorden op die vraagstukken samenkomen is het multifunctionele Valley in Amsterdam. “De sociale component is hier in alles verweven. De begane grond en de daken op niveau vier en vijf zijn publiek toegankelijk en daarnaast wordt er aangenaam gewoond en gewerkt. En dat ook nog eens in binnenstedelijk gebied.”

Stevige taal

De komende jaren zullen de E en S in de vastgoedwereld een grote rol spelen bij toekomstige ontwikkelingen. Als het aan Berning ligt mag DGBC in die komende jaren best stevige taal uitslaan. “De opgave is enorm. Voorheen lag hun missie bij het ontwikkelen van een uniforme methodiek rondom duurzaamheid en de neuzen dezelfde kant op krijgen. Die opdracht ligt er wat mij betreft nu op het reduceren van de carbon footprint.”

Doordat EDGE internationaal opereert, hoort hij ook uit eerste hand dat daar ook vanuit het buitenland veel behoefte aan is. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn ze daarin ook zoekende. DGBC kan hierin een belangrijke rol pakken. Een rol die we ook nu graag samen met hen invulling geven.” En de eerste stappen daarin zijn al gezet. “We voeren veel gesprekken over producten en databases rondom carbon footprint. Die informatie is nu nog niet op orde. Daarin kan DGBC een verschil maken.”

Concurrerende duurzaamheidsmaatregelen

Tot slot heeft hij ook nog een waardevol advies voor de jarige stichting: “Er zijn door de jaren heen verschillende stromingen ontstaan die soms haaks op elkaar staan. Als voorbeeld legt hij BREEAM-NL en de zero carbon ambitie naast elkaar. “BREEAM-NL is onder andere gericht op hoge energie doelstellingen en lokale oplossingen. Binnenstedelijk is de ruimte schaars en kun je niet gebruik maken van windenergie. De oppervlakten op het dak moeten gedeeld worden met waterbuffering, groenvoorzieningen en dan is er nog de sociale component. Tegelijkertijd ben je voor het energievraagstuk afhankelijk van je PV-panelen. Dan ontstaat er concurrentie tussen de verschillende duurzaamheidsmaatregelen. En dan hebben we het nog niet eens over de hogere carbon footprint die PV-panelen met zich meebrengen.”

Focus op carbon footprint

Ook daarin zal DGBC de komende tijd cruciale keuzes moeten maken. Berning heeft een duidelijke voorkeur als het gaat om focus. “Mijn advies? Breng die carbon footprint naar beneden. En vanuit die filosofie moet je keuzes maken.” Met die woorden is ook gelijk een andere belangrijke conclusie te trekken. Er is voor DGBC nog genoeg werk te verzetten de komende jaren.”

Reeks DGBC founding partners

Dit artikel is een aflevering in de serie interviews met de organisaties die vanaf de start bij DGBC betrokken waren, de zogeheten founding partners. DGBC bestaat dit jaar 15 jaar en met de betrokken organisaties van toen, die na vijftien jaar nog steeds partner zijn, kijken we terug op de oprichting, naar de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt en werpen we een blik op de toekomst. 

DGBC-partners

EDGE Technologies

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes