Distributiecentra van de toekomst: multifunctioneel en losmaakbaar

Een duurzaam distributiecentrum, het kan. Waar landelijke en Europese regels niet heel veel eisen stellen aan deze gebouwen, kunnen partijen die juist wel een groen centrum willen neerzetten, gebruikmaken van BREEAM-NL. “Ik stel me voor dat er dan in het landschap verzonken multifunctionele distributiecentra komen, met huizen of een park erop", zegt Rudy van der Helm, manager Ontwikkeling en beheer bij DGBC.

In Nederlandse en Europese regelgeving zijn weinig duurzaamheidseisen gesteld aan de bouw van distributiecentra. Bij BREEAM-NL komen die zaken wel aan bod. Zowel gezondheidsaspecten, energiegebruik, waterafvoer als gebruik van materialen zijn goed voor een hogere score. “Bij dat laatste moet niet alleen meetellen waar het materiaal uit bestaat en of het goed is voor hergebruik, maar ook hoe het daar komt, wie het wint en welke invloed die winning op de omgeving heeft", vindt Van der Helm.  

Goede inpassing en losmaakbaar 

Hij vindt dat er meer duurzaamheidseisen moeten komen voor distributiecentra. “Het is ongelooflijk dat die er niet zijn. Je wilt toch het liefst dit soort gebouwen als gezonde werkplek hebben, mooi ingepast in de omgeving", zegt hij. Daarbij is het zaak om rekening te houden met de ecologie ter plaatse en passende maatregelen bij de omgeving.

Een goede inpassing en losmaakbaarheid van materialen zijn ook belangrijk voor distributiecentra die vaak niet heel lang staan. “Het zijn niet de monumenten van de toekomst”, omschrijft Van der Helm. Dan is het wel zinvol om te weten dat kwalitatief goede materialen zijn gebruikt die ook weer een tweede leven kunnen krijgen, ook daar helpt BREEAM-NL bij. “Het keurmerk heeft de naam duur en omslachtig te zijn, maar we vragen bewijs voor alles en laten dat controleren. Je wilt toch zelf ook weten dat het goed is gebouwd en dat over alles is nagedacht, zodat je de kwaliteit krijgt die je vraagt. Bovendien zijn er fiscale voordelen, bijvoorbeeld via de milieu-investeringsaftrek, MIA. Zo kun je iets neerzetten waar je wat aan hebt. Ook klimaatadaptatie gaat een grotere rol spelen in de toekomst en daar komen eisen voor, met BREEAM-NL voldoe je daar al aan", aldus Van der Helm.

Waar het al goed gaat, is bijvoorbeeld bij een gebouw van Nabuurs Logistiek in Amsterdam en het distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein. “De eerste ziet er heel groen uit. Het ontwerpcertificaat kreeg BREEAM-NL score Very Good en het gebouw komt op businesspark Osdorp."

Lees het hele artikel

Gerelateerd

WEii-licentiehouders kunnen nu certificaat afgeven voor gebouwen

DGBC reikt eerste licenties uit voor certificering Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Framework for Climate Adaptive Buildings compleet: ‘Dit geeft gebouweigenaren handelingsperspectief’

Presentatie leidende principes voor sociale duurzaamheid op Paris Proof Plein op PROVADA 2024

Alliantie Sociale Duurzaamheid lanceert leidende principes