DGBW: werk aan de winkels richting de Paris Proof-ambitie

Op de dag dat Locatus in een onderzoek bekendmaakt hoe winkelgebieden in steden hard zijn getroffen door de coronacrisis, kijkt Dutch Green Building Council in de DGBW-sessie ‘Retail Portefeuilles naar Paris Proof’ van woensdag 23 september 2020 vooruit: hoe kunnen we de winkelvoorraad in Nederland toekomstbestendig maken? Martijn Vlasveld van belegger CBRE en Allard Steenbeek van AH Real Estate vertellen erover.

Bekijk hier de opname van DGBW: Retail portefeuilles naar Paris Proof

CBRE is belegger voor pensioenfondsen. En die pensioenfondsen, zo laat Martijn Vlasveld van CBRE weten, stellen steeds hogere eisen op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent letterlijk ‘werk aan de winkel’ voor CBRE. Vlasveld benadrukt: “Natuurlijk om aan de ambities van de pensioenfondsen te voldoen, maar we willen zelf ook maatschappelijke impact maken.”

Het Green Actionplan van CBRE

CBRE heeft daarom voor haar winkelvastgoed een Green Actionplan gemaakt. In eerste instantie is gekeken naar de energielabels van de panden. Maar wat bleek, sommige historische en monumentale winkelpanden hadden hoge energielabels. “Dat gingen we nader onderzoeken, want we geloofden niet dat die ook echt duurzaam waren”, vertelt Vlasveld. Zijn vermoeden werd bevestigd; het werkelijke energiegebruik in dergelijke historische winkelpanden was soms wel twee tot drie keer zo hoog, zo’n 400 kWh per vierkante meter.

Wat te doen met historische winkelpanden?

CBRE ontwikkelde daarop een model om dat werkelijk energiegebruik terug te dringen. Dat model leunt op drie pijlers. Isoleren, installaties en energie-opwek. “We hebben adviseurs gevraagd om voor onze gebouwen een plan te maken welke maatregelen het meest effectief zijn om door te voeren”, legt Vlasveld uit. “Deze konden we vervolgens in onze meerjarenonderhoudsplannen opnemen.” Het resultaat: jaarlijks kan 8% van de investeringen via energiebesparing worden terugverdiend. De maatregelen met het grootste effect: isolatie en ledverlichting, waarbij huurders ook hun bijdrage leveren. Zelf energie opwekken is voor de winkelpanden van CBRE minder effectief.

Zelf energie opwekken door AH

Waar CBRE met klassieke panden aan de slag gaat, is de opdracht voor winkelketen Albert Heijn heel anders. Van de 950 winkelpanden van AH worden er jaarlijks zo’n 100 onder handen genomen en voorzien van het ‘nieuwe winkelconcept’. Voor Allard Steenbeek van AH Real Estate is zelf energie opwekken juist heel belangrijk. “We benutten het dakoppervlak maximaal door zonnepanelen te plaatsen.”

Ondanks extra’s toch besparen

Het nieuwe winkelconcept heeft een aantal extraatjes die het voor bezoekers prettig maken om hun boodschappen bij Albert Heijn te doen. Maar die extra voorzieningen kosten wel extra energie. Ondanks dat lukt het toch om in de nieuwe winkelpanden 15% tot 20% energie te besparen. “En waar we kunnen, gaan we van het gas af”, voegt Steenbeek toe.

Paris Proof voor winkelpanden

In een aantal nieuwe gebouwen is het gelukt om de Paris Proof-norm voor winkelpanden te benaderen. In Middelburg bijvoorbeeld. Daar komt het energiegebruik maar net iets boven de gewenste 150 kWh per vierkante meter uit. “Terwijl winkelpanden gemiddeld op een energiegebruik van 500 kWh per vierkante meter zitten”, benadrukt Allard Steenbeek. En in Leeuwarden is een winkelpand opgetrokken uit circulair baksteen, ook een duurzaam succes. Maar er is nog genoeg te doen, vindt Steenbeek. “Waterretentie bijvoorbeeld. Veel Albert Heijn winkels hebben nog een grote plaat asfalt voor de deur.” Niet goed voor het verwerken van hevige regenbuien. En al rekenend; een winkelpand gaat gemiddeld 10 jaar mee. “Dus bij een vernieuwing moeten we nú al aan de bak.”

DGBC-partners

Ahold Delhaize | CBRE

Professionals

Martijn Vlasveld

Gerelateerd

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM. We zetten in op het minimaliseren van de CO₂-uitstoot van gebouwen enerzijds en een positieve impact van het gebied anderzijds.

‘Door energieneutraal en biobased te bouwen kunnen we veranderen naar een klimaatpositieve sector’

Vastgoedorganisatie is een belangrijke speler op de Europese markt. Nienke Jacobs van de Nederlandse tak Dream Advisors aan het woord.

Maak kennis met onze nieuwe partner Dream Advisors

Marktpartijen met een WEii-licentie kunnen nu een een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen.

WEii-certificering: hoe werkt dit?