DGBW: verduurzamingsdoelen alleen samen met huurder haalbaar

Begin 2018 stuurde ING klanten een brief met de boodschap dat herfinanciering niet meer werd geaccepteerd zonder verduurzamingsplan. Tegelijkertijd hielp ING klanten om dat verduurzamingsplan op te stellen. Tijdens de bijeenkomst 'Verduurzaming Kantoren' tijdens de DGBW blikt ING terug op die beslissing en kijkt de bank vooruit naar de komende jaren. 

"De combinatie van ‘wortel’ en ‘stok’ werkt, want al 72% van de klanten voldoet aan de label C-verplichting die vanaf 2023 geldt", vertelt Peter Göbel, directeur van ING Real Estate Finance, tijdens zijn openingsspeech. Kort schetst hij de noodzaak van verduurzaming, de enorme impact van de gebouwde omgeving op het klimaat en waarom ING begin 2018 actief klanten stimuleerde om te verduurzamen.

Beter dan gemiddelde

Die maatregel heeft effect gehad. ING-klanten doen het beter dan het Nederlands gemiddelde, blijkt uit de presentatie van Selina Roskam van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uit diezelfde presentatie blijkt ook dat de label C-verplichting niet het enige is waar vastgoedeigenaren en gebruikers rekening mee moeten houden. Roskam schetst het complexe veld van wet- en regelgeving en wat kan worden verwacht van nu tot aan 2050. Het belangrijkste is de eindnorm voor 2050 die in 2021 bekend gaat worden. Via de Wetchecker kunnen bedrijven zien aan welke wet en regelgeving met moet voldoen.

Redelijk voorstel

Advocaat Aemile van Rappard van het kantoor Pels Rijcken helpt vervolgens de aanwezige vastgoedeigenaren met de wettelijke mogelijkheden om voor verduurzamingswerkzaamheden akkoord te krijgen van huurders. Werkzaamheden die nodig zijn om bijvoorbeeld aan de label C-verplichting te voldoen. Kern van het verhaal van Van Rappard: "Je kan veel afdwingen, maar om veel tijdverlies te voorkomen, werkt een redelijk voorstel aan de huurder beter. Een offer they can’t refuse."

Zoek contact 

Een golf van enthousiasme, dat bracht Yvette Watson in de zaal vanuit haar ervaring als facility manager en adviseur. Ook zij doet een oproep richting de vastgoedeigenaren om vooral het contact te zoeken met gebruikers. Haar advies is te zoeken naar meervoudige waardecreatie. Denk daarbij aan een gezond binnenklimaat en door naast de directe CO2-emissies ook het materiaalgebruik mee te nemen.

Energiepositief

Hein Wegdam (zie foto boven), directeur sustainability ING Real Estate Finance, sluit de bijeenkomst af en vertelt dat ING zelf binnenkort naar een nieuwe energiepositief kantoor zal verhuizen. Ook wordt het huidige karakteristieke hoofdkantoor en krijgt deels een nieuwe bestemming. Voor ING en haar klanten is label C slechts een eerste stap op weg naar een Paris Proof gebouwenvoorraad. "Eigen gebouwen moeten in 2023 aan label A voldoen en voor 2030 is de ambitie BENG", vertelt Wegdam. Voor de klanten wordt die dienstverlening uitgebreid via een online omgeving, in een samenwerking met partners, waaronder de Energierobot ontwikkeld door CFP.

Professionals

Yvette Watson

Gerelateerd

Building Life ambassadeur Sven ’t Hart is junior adviseur bij adviesbureau Merosch.

'CO2-gestuurd bouwen is nog een relatief onbekend onderwerp'

Intentieverklaring markeert een samenwerking tussen 14 vooraanstaande ketenpartners uit de ontwerp-, techniek- en bouwsector, gericht op de praktijktoets Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Unieke samenwerking tussen ketenpartners voor Praktijktoets MPG

Adviesbureau De Groene Jongens adviseert bedrijven en gebouweigenaren bij hun verduurzamingsprocessen.

Duurzaamheid als hoogste doel: adviesbureau De Groene Jongens wil altijd meer impact maken