DGBC zet een duurzaam gebouwde omgeving bovenaan in verkiezingsprogramma’s

Wenselijk is het natuurlijk allerminst; de val van het kabinet en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Het zorgt voor vertraging in besluitvorming en mogelijk weer nieuwe keuzes en koersen. Als DGBC proberen we deze nieuwe verkiezingen te gebruiken om onze idealen en plannen onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse politieke partijen. Met als doel een toekomstbestendige gebouwde omgeving nadrukkelijker een plek te geven in de verschillende verkiezingsprogramma’s.

Daarom hebben we alle politieke partijen een paper gestuurd met onze aanbevelingen voor een duurzame en toekomstbestendig gebouwde omgeving. We richten ons hierbij op drie speerpunten: CO2-reductie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We benadrukken dat de gebouwde omgeving een belangrijke rol speelt in het behalen van de klimaatdoelen.
​​​​​​​Afgelopen week zagen we al een aantal conceptprogramma’s voorbij komen. Onze speerpunten zien we graag terug in de verkiezingsprogramma’s, de formatie en toekomstig kabinetsbeleid. 

CO2-reductie

Voor wat betreft de eerste pijler vinden wij het belangrijk om steviger in te zetten op energiebesparing. Hiervoor is het noodzakelijk om te sturen op het werkelijk energiegebruik in gebouwen, niet door uit te gaan van theoretische energielabels. Verder willen we dat de politiek ambitieuzer werkt aan circulariteit in de bouw.

Klimaatadaptatie

Het klimaat is al volop aan het veranderen, hiertegen zal Nederland zich moeten wapenen. Dat is het tweede speerpunt. Dit vraagt om een lange termijn visie op het gebruik van ruimte: in te riskante gebieden is het niet toekomstbestendig om nieuw te bouwen. Ook zal de gebouwde omgeving veel beter om moeten gaan met water.

Biodiversiteit

Voor de natuur in de gebouwde omgeving bestaan momenteel geen heldere ambitieuze eisen vanuit de landelijke overheid. Eventuele provinciale en lokale regels zijn – hoewel goed bedoeld – vaak heel verschillend en daardoor voor marktpartijen lastig om mee te werken. Er moet daarom een eenduidige landelijke norm komen voor natuurpositief bouwen. Positief bijdragen aan natuur en biodiversiteit moet een generieke verplichting worden voor elk bouwproject, maar een specifieke uitwerking moet mogelijk blijven.

Duurzame agenda

DGBC gaat in aanloop naar de verkiezingen politiek Den Haag bewerken met deze agenda. Niet alleen omdat we dat zelf zo belangrijk vinden, maar omdat het een cruciaal puzzelstuk is in het behalen van de klimaatdoelen.

Lees hier alle DGBC-aanbevelingen

Gerelateerd

De route naar Paris Proof, oftewel CO2-neutraal, vastgoed is voor beleggers en vastgoedeigenaren een noodzakelijke reis geworden.

De route voor bestaand vastgoed naar Paris Proof met een integrale CO2-aanpak

Het nieuwe kabinet handhaaft de EU-doelen. Dit is niet de versnelling die we zouden willen.

DGBC over regeerakkoord 2024: ‘Duurzame ambitie zal van de markt moeten komen’

Nationale SDG rapportage

Nationale SDG Rapportage roept op tot samenwerking en scherpe toekomstvisie